Strona główna Zadanie 1.5
Konferencja Naukowa nt. „Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”

15.10.20 W dniu 15 października 2020 r. odbyła się konferencja naukowa nt. „Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”. Konferencję zorganizował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przy współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ministerstwem Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Z uwagi na zagrożenie Covid-19 spotkanie odbyło się w formie webinarium. Celem konferencji była ocena możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystanie pełnego potencjału wsi, uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych i społeczno-kulturowych oraz określenie najważniejszych wyzwań w tym zakresie.

W ramach konferencji przedstawiono następujące referaty:

  1. Dlaczego – wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich ? dr inż. Jan Jadczyszyn – IUNG-PIB, link...
  2. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym prof. dr hab. Monika Stanny – Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, link...
  3. Jak pobudzać obszary wiejskie do wielofunkcyjnego rozwoju dr inż. Dragan Piotr – Wójt Gminy Wisznice, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny link...
  4. Rola strategii i planowania przestrzennego w rozwoju gmin dr Piotr Fogel – Instytut Rozwoju Miast i Regionów link...
  5. Możliwości i kierunki współpracy IUNG-PIB z samorządami prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, dr inż. Jan Jadczyszyn – IUNG-PIB link...

W pierwszej części spotkania autorzy referatów poddali ocenie regionalne zróżnicowanie rozwoju, procesy wyludniania się obszarów wiejskich oraz nadmierne wyłączanie i defragmentację użytków rolnych na cele działalności pozarolniczej. Analizowano znaczenie strategii rozwoju gminy i działań planistycznych w kształtowaniu wielofunkcyjnego rozwoju wsi. W części drugiej zorganizowano dwa panele dyskusyjne z udziałem samorządowców /wójtów i burmistrzów/, którzy na przykładzie własnych doświadczeń oceniali rolę lidera w rozwoju obszarów wiejskich oraz czynniki wzmacniające i ograniczające wielofunkcyjny rozwój. W podsumowaniu konferencji zwrócono uwagę na potrzebę zachowania holistycznej harmonii w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich na wzór Marcusa Witruwiusza Polio (I w.p.n.e.) opartej na takich cechach, jak: użyteczność, trwałość i piękno (Utilitas, Firmitas i Venustas).

Film z konferencji (link)