Strona główna Aktualności

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Notatka dotycząca organizacji Konferencji Naukowej w formie webinarium zorganizowanej w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB w Puławach przez IUNG-PIB i MODR w O/Poświętne i O/Płock

28.10.20 Notatka dotycząca organizacji Konferencji Naukowej w formie webinarium zorganizowanej w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB w Puławach przez IUNG-PIB i MODR w O/Poświętne i O/Płock

W dniu 28.10.2020 odbyła się w formie webinarium Konferencja Naukowa pt. „Specyfika uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych rolnictwa województwa mazowieckiego na tle kraju” z cyklu Uwarunkowania organizacyjno-produkcyjne kierunków rozwoju produkcji rolniczej w regionach Polski. Konferencja została zorganizowana we współpracy IUNG-PIB z MODR O/Poświętne i O/Płock w ramach realizacji zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020. W Konferencji uczestniczyło 98 osób, w tym 93 spoza IUNG-PIB, tj. przedstawiciele (doradcy) MODR.

Otwarcia Konferencji dokonali: Dyrektor MODR w Warszawie o/Płock Pan Wojciech Banaszczak i ze strony IUNG-PIB – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Podczas Konferencji wygłoszono 5 referatów, których autorami byli pracownicy IUNG-PIB.

W referatach przedstawiono zagadnienia dotyczące:

  • aspektów regionalnych w badaniach IUNG-PIB w Puławach;

  • uwarunkowań gospodarki nawozowej w regionach Polski;

  • innowacyjnych przyjaznych dla środowiska technologii produkcji zbóż;

  • uprawy roli w warunkach zachodzących zmian klimatycznych;

  • zmian w strukturze zasiewów w Polsce.

Materiały z Konferencji zostały opublikowane w formie wydruku (konspektu) prezentacji i zostaną przekazane uczestnikom spotkania.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi Instytutu a uczestnikami spotkania (doradców i praktyki rolniczej). Stworzyła też możliwość zapoznania uczestników spotkania z problematyką badawczą w odniesieniu do zagadnień związanych z regionalnym zróżnicowaniem produkcji rolniczej w Polsce z uwzględnieniem specyfiki uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych rolnictwa różnych województw.

Opracował:

dr hab. Jerzy Kopiński (kier. zad. 2.1 PW IUNG-PIB)

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy