Strona główna Aktualności

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
”Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski - gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne”

22.09.20 W dniu 22 września 2020 r. odbyła się konferencja naukowa nt. ”Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski - gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne”. Konferencja była kolejnym spotkaniem przedstawicieli różnych środowisk w ramach Krajowej Platformy Glebowej organizowanej wspólnie przez IUNG-PIB, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W bieżącym roku spotkanie odbyło się jako webinarium. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób. Uczestnicy wysłuchali 3 referatów problemowych i 5 wystąpień. W pierwszej części autorzy referatów wskazywali na podobieństwa i różnice w zasadach wyróżniania typów gleb w gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w legendzie do mapy-glebowo rolniczej w skali 1:25 000 oraz Instrukcji Urządzania Lasu i odnosili je do Systematyki Gleb Polski, wydanie 6. Druga część konferencji była poświęcona zagadnieniom ochrony gleb oraz prezentacji inicjatyw międzynarodowych, w których ochrona oraz usługi ekosystemowe dostarczane przez gleby stanowią wiodącą tematykę.

Prezentacjom towarzyszyła ożywiona dyskusja, z której główny wniosek dotyczył potrzeby kontynuowania prac w zakresie integracji systemów klasyfikacji gleb Polski w celu opracowania w przyszłości mapy glebowo-przyrodniczej według nowoczesnych zasad kartografii z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń, które dotyczą wykorzystania archiwalnych materiałów kartograficznych.

Konferencja naukowa nt. „Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski - gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne” odbyła się pod naukowym patronatem Komisji Oceny Gleb i ich Użytkowania Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i była zorganizowana w ramach zadania 1.3 „Monitorowanie różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR” w programie wieloletnim (2016-2020) IUNG-PIB.

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy