Strona główna Aktualności

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Konferencja "Wpływ WPR na polskie rolnictwo"

4.07.20 W dniu 4 sierpnia 2020 roku w Boguchwale odbyła się konferencja pt. „Wpływ WPR na polskie rolnictwo”. Konferencja była współorganizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wraz z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Spotkanie było zrealizowane w ramach zadania 1.8 programu wieloletniego IUNG-PIB, pt. „Analiza i ocena wpływu działań WPR na środowisko oraz strukturę, poziom, koncentrację i konkurencyjność produkcji rolniczej, z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego rolnictwa i specyfiki różnych grup gospodarstw rolnych”. Konferencję otworzył Dyrektor PODR w Boguchwale, mgr inż. Robert Pieszczoch. Sesja referatowa była prowadzona przez prof. dr hab. Mariusza Matykę.

Tematyka konferencji była związana z nową strategią Unii Europejskiej dotyczą finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach „Nowego Zielonego Ładu”. Zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia adaptacji gospodarstw do zmian klimatycznych i potrzebę lepszej realizacji celów WPR poprzez regionalizację produkcji rolniczej, stosowanie innowacji uprawowych a także dywersyfikację produkcji rolniczej. Często podejmowanym tematem była różnorodność biologiczna, jej zachowanie, zwiększanie oraz wykorzystanie usług ekosystemowych. W referatach odwoływano się no aktualnych dokumentów Komisji Europejskiej takich jak strategia „Od pola do stołu” i „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030”. Wygłoszono następujące referaty:

  • Efekty środowiskowe WPR w kontekście Nowego Zielonego Ładu, prof. dr hab. Mariusz Matyka;
  • Możliwości kształtowania konkurencyjności rolnictwa w regionach, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz;
  • Uproszenia w uprawie roli jako odpowiedź na wyzwania klimatyczne, dr hab. Janusz Smagacz prof IUNG;
  • Bioróżnorodność struktury zasiewów gospodarstw rodzinnych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie wymogów WPR, dr Andrzej Madej;
  • Rozwój produkcji rolniczej w aspekcie ochrony bioróżnorodności, dr Paweł Radzikowski.

Słuchaczami konferencji byli rolnicy i doradcy z województwa podkarpackiego. Konferencja została zamknięta i podsumowana przez Zastępcę Dyrektora, Panią mgr inż. Janinę Kamińską.

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy