Strona główna Zadanie 1.6
Warsztaty naukowe pt. Gospodarka nawozowa i wyzwania wynikające z Programu Azotanowego” w Polsce Email

17.05.19 W dniu 13 maja 2019 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyły się warsztaty naukowe pt. Gospodarka nawozowa i wyzwania wynikające z Programu Azotanowego” w Polsce. Warsztaty dedykowane do nauczycieli i uczniów techników rolniczych, studentów i wykładowców, rolników, pracowników instytucji obsługujących rolnictwo zgromadziły  ponad 110 osób.

Warsztaty zorganizowane we współpracy z PWSZZ w Chełmie i Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą  były elementem realizacji zadania 1.6 programu wieloletniego IUNG-PIB.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z krajowymi i międzynarodowymi  przepisami chroniącymi  środowisko przyrodnicze przed niekorzystnym oddziaływaniem produkcji rolnej (dyrektywa azotanowa, program azotanowy, dyrektywa NEC). W referatach przedstawiono najważniejsze aspekty gospodarki nawozowej w Polsce z uwzględnieniem oddziaływania rolnictwa na jakość wód, przedstawiono problematykę emisji amoniaku do atmosfery, omówiono metody ograniczania emisji biogenów do wód i do atmosfery, przedstawiono także działalność IUNG-PIB w Puławach w zakresie tworzenia  i upowszechniania wiedzy w zakresie racjonalnego i innowacyjnego nawożenia.

Przedstawiono 6 referatów:

  1. Działalność IUNG PIB w Puławach jako wsparcie racjonalnej, innowacyjnej gospodarki nawozowej- prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, dr Agnieszka Rutkowska (IUNG-PIB)  link...
  2. Oddziaływanie azotu pochodzenia rolniczego na jakość wód i gospodarka nawozowa w Polsce - dr Agnieszka Rutkowska, dr Tamara Jadczyszyn (IUNG-PIB   link...
  3. Dyrektywa NEC – zobowiązania i możliwości redukcji emisji amoniaku – dr Zuzanna Jarosz (IUNG-PIB  link...
  4. Program azotanowy - wyzwanie dla rolnictwa w Polsce - dr Tamara Jadczyszyn ((IUNG-PIB)  link...
  5. Bezpieczne dla środowiska techniki aplikacji nawozów - dr hab. Stanisław Parafiniuk (UP w Lublinie  link...
  6. Biostymulatory jako element nowoczesnego rolnictwa - dr hab. Anna Kocira (PWSZZ w Chełmie)  link...

oraz 3 postery   link1 link2 link3....

Spotkanie było dla uczestników dobrą okazją do zapoznania się z badaniami naukowymi prowadzonymi obecnie w IUNG-PIB Puławy oraz wymiany poglądów.