Strona główna Zadanie 2.7
Warsztaty naukowe „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB ze szkołami i praktyką rolniczą” Email

29.03.19 4 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu odbyły się warsztaty naukowe pt.: „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB ze szkołami i praktyką rolniczą”. Zorganizowano je w ramach zadania 2.7 programu wieloletniego IUNG-PIB.
W warsztatach wzięły udział 51 osoby. Byli to nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych.

Otwarcia warsztatów dokonali: mgr Agnieszka Piekarska – zastępca Dyrektora ZSCKR w Jabłoniu oraz dr inż. Mariusz Zarychta – kierownik zadania 2.7 programu wieloletniego IUNG-PIB w Puławach.
Celem warsztatów było przybliżenie działalności IUNG-PIB i jej znaczenia dla współpracy ze szkołami rolniczymi oraz wskazanie związków pomiędzy nauką i praktyką rolniczą. Zaprezentowano i omówiono model przepływu wiedzy i informacji rolniczej oraz kierunki działań i zadania stojące przed dzisiejszym rolnictwem, jak również jego związki z wynikami badań środowiskowych. Przedstawiono innowacyjne wyniki badań aplikacyjnych, które w zdecydowany sposób wpływają na konkurencyjność rolnictwa.
Referaty wygłosili pracownicy IUNG-PIB: dr hab. Janusz Smagacz, dr hab. Jerzy Grabiński, dr inż. Mariusz Zarychta, dr Grażyna Hołubowicz-Kliza, dr Eugeniusz Nowocień, mgr Piotr Safader.
Dotyczyły one następujących zagadnień:

  • Organizacja i działalność IUNG-PIB,
  • Działalność IUNG-PIB jako wsparcie innowacyjności i konkurencyjności Polskiego rolnictwa,
  • Innowacyjne metody uprawy roli,
  • Kształtowanie żyzności i urodzajności gleb poprzez wybrane zabiegi agrotechniczne,
  • Technologie produkcji roślin uprawnych w warunkach zmian klimatycznych,
  • Wpływ zakwaszenia gleby i mikroelementów na plonowanie roślin uprawnych,

Po wygłoszonych referatach odbyła się dyskusja z udziałem uczestników warsztatów, którzy wyrazili uznanie i podziękowali prelegentom IUNG-PIB oraz zgłosili dalszą gotowość współpracy. Uczestnicy planują również przyjazd na Tydzień Otwartych Drzwi IUNG-PIB, który odbędzie się w maju.

Opracował: dr inż. Mariusz Zarychta (kierownik zadania 2.7 PW IUNG-PIB)