Strona główna Zadanie 2.6
Warsztaty naukowe pt. “Stosowanie dobrych praktyk w rolnictwie celem ograniczania emisji amoniaku i azotanów” Email

29.03.19 W dniu 26 marca 2019 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyły się warsztaty naukowe pt. “Stosowanie dobrych praktyk w rolnictwie celem ograniczania emisji amoniaku i azotanów”. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji zadania 2.6 Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego oraz rolnicy.

Otwarcia warsztatów  dokonał Dyrektor LODR w Końskowoli mgr inż. Wiesław Orzędowski oraz zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.

Działalność  IUNG-PIB w Puławach w aspekcie prowadzonej współpracy z doradztwem rolniczym, przedstawił Koordynator programu wieloletniego IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, natomiast Dyrektor  LODR w Końskowoli mgr inż. Wiesław Orzędowski omówił działalność Ośrodka na rzecz rolnictwa w województwie Lubelskim wskazując duży potencjał w zakresie prowadzenia działalności doradczej, informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

Podczas warsztatów przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące aktywności służących ograniczaniu emisji amoniaku i azotanów w rolnictwie. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Antoni Faber, dr hab. Anna Podleśna, mgr Iwona Krasowicz-Korulczyk, mgr Anna Jędrejek oraz dr Zuzanna Jarosz.

Tematyka warsztatów dotyczyła:
- współczesnych wyzwań dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej    link...
- możliwości zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii   link...
- wskazaniu działań ograniczających straty azotu z rolnictwa do wód  link...
- ograniczania emisji amoniaku podczas stosowania gnojowicy   link...
- możliwości redukcji emisji amoniaku z zagospodarowania obornika i stosowania mineralnych nawozów azotowych  link...
- regionalnego zróżnicowania emisji amoniaku z rolnictwa  link...

Spotkanie było dla uczestników dobrą okazją do zapoznania się z badaniami naukowymi prowadzonymi obecnie w IUNG-PIB Puławy oraz wymiany poglądów.