Strona główna Zadanie 2.4
Seminarium pt.: „Produkcja roślinna w warunkach zmian klimatycznych” Email

25.03.19 W dniu 21 marca 2019 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie odbyło się seminarium pt.: „Produkcja roślinna w warunkach zmian klimatycznych” zorganizowane w ramach zadania 2.4 Programu Wieloletniego IUNG-PIB „Ocena możliwości kształtowania poziomu i jakości produkcji roślinnej z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu”.

Współorganizatorem seminarium był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W obradach uczestniczyło 56 producentów rolnych oraz doradców.

Głównym punktem seminarium były referaty wygłoszone przez pracowników naukowych IUNG PIB Puławy.

Pierwszy z referatów pt.: Racjonalne technologie produkcji roślin w uprawie polowej w warunkach zmian klimatycznych wygłosił prof. IUNG Jerzy Grabiński. Omówione zostały w nim problemy związane ze zmianami w agrotechnice warunkujące ograniczenie negatywnych skutków niekorzystnych zmian pogodowych, a w szczególności niedoborów opadów na plon i jego jakość.  Prof. IUNG PIB Janusz Smagacz, w referacie pt.: „Wpływ uproszczeń uprawowych na środowisko glebowe oraz efekty produkcyjno-ekonomiczne” wygłoszonym na podstawie szerokich badań prowadzonych w IUNG PIB ocenił efekty produkcyjne, środowiskowe oraz ekonomiczne konserwujących metod uprawy roli. Natomiast prof. Jerzy Księżak w referacie pt.: „Możliwości uprawy soi w Polsce” przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z technologią produkcji nasion soi w Polsce i wskazał na czynniki decydujące o plonowaniu tego coraz bardziej popularnego w naszym kraju gatunku.

Przedstawione referaty spotkały się z żywym odbiorem. Zebrani zadawali prelegentom liczne pytania, a po zakończeniu obrad odbyła się gorąca dyskusja.