Strona główna Zadanie 2.7
Konferencja nt. „Działalność doświadczalna RZD IUNG-PIB jako wsparcie innowacyjności rolnictwa” Drukuj Email

04.03.19 W dniu 28 lutego 2019 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja pt. „Działalność doświadczalna RZD IUNG-PIB jako wsparcie innowacyjności rolnictwa”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadania 2.7 programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

Celem konferencji było przedstawienie kierunków i celów działalności zakładów naukowych IUNG-PIB w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych będących integralną częścią Instytutu. RZD pełnią również funkcje regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie.

W spotkaniu uczestniczyło 46 osób. Obok kadry kierowniczej RZD w konferencji uczestniczyli kierownicy zakładów naukowych i działów oraz grupa pracowników IUNG-PIB, a także przedstawiciele Rady Naukowej.

Podczas konferencji zaprezentowano referat wprowadzający nt. „Działalność RZD IUNG-PIB, a postęp technologiczny i innowacyjność polskiego rolnictwa”  /link/, a następnie wszyscy kierownicy zakładów naukowych prezentowali kierunki i cele działalności doświadczalnej i innowacyjnej swoich zakładów w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych. /prezentacje poniżej/ .

Referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Dyrektorzy RZD zwracali uwagę na otwartość swojej działalności na prowadzenie doświadczeń oraz na projekty i innowacje powstałe w zakładach naukowych IUNG-PIB.
Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały zawierające wszystkie prezentacje.

Konferencja była okazją do zapoznania się przedstawicieli RZD z kierunkami i celami działalności doświadczalnej IUNG-PIB oraz z informacjami w zakresie wspierania innowacyjności i konkurencyjności rolnictwa. Ponadto spotkanie dawało możliwość wskazania perspektywicznych działań w tym zakresie, wynikających z założeń programu wieloletniego na lata 2016-2020.

Prezentacje: