Strona główna Zadanie 2.5
Konferencja naukowa ” Rola badań naukowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w uprawie chmielu i tytoniu” Drukuj Email

30.01.19 W dniu 28 stycznia 2019 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja pt. ”Rola badań naukowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w uprawie chmielu i tytoniu”. Konferencję zorganizowano w ramach realizacji zadania 2.5 Programu Wieloletniego IUNG-PIB.

Uczestnikami spotkania byli głównie studenci Wydziału Rolnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Konferencja miała na celu przedstawienie głównych kierunków działalności Instytutu oraz Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z realizacją programu wieloletniego. Studenci mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami produkcji chmielu i tytoniu, najnowszymi osiągnięciami hodowli tych dwóch gatunków uprawnych oraz zastosowaniem roślinnych kultur in vitro w praktyce.

Druga część konferencji miała charakter warsztatów, w czasie których uczestnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z  zasadami funkcjonowania laboratorium roślinnych kultur in vitro, różnymi metodami identyfikacji patogenów, wykorzystaniem sekwencjonowania  w badaniach genetycznych i hodowli roślin oraz z chromatograficznymi metodami oznaczania metabolitów wtórnych chmielu i tytoniu.

Konferencja była dla uczestników okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu produkcji chmielu i tytoniu – dwóch ważnych dla naszego rejonu gatunków uprawnych.  Umożliwiła również zapoznanie się z potencjałem naukowym IUNG