Strona główna

Najbliższe wydarzenia

Konferencja „Możliwości prognozowania zmian w rolnictwie i środowisku obszarów wiejskich” Email

05.12.18 W dniu 3 grudnia 2018 roku w Centrum Innowacyjno Szkoleniowym LODR Końskowola odbyła się konferencja naukowa „Możliwości prognozowania zmian w rolnictwie i środowisku obszarów wiejskich”, zorganizowana w ramach zadania 1.9 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. W konferencji uczestniczyło 47 osób, głównie doradcy rolniczy z województwa lubelskiego oraz 6 osób z IUNG-PIB.

Konferencję poświęcono omówieniu najważniejszych trendów kształtujących ekonomiczną sytuację gospodarstw prowadzących produkcję roślinną, uwarunkowań związanych z przestrzenną strukturą gospodarstw (wielkość działek, rozłóg), oraz zmian klimatycznych.  W drugiej warsztatowej części konferencji poddano krytycznej analizie model produkcji roślinnej opracowywany w zadaniu 1.9 PW IUNG-PIB dla celów wsparcia polityki rolnej.

W trakcie warsztatów wygłoszono 5 referatów:

  • prof. Stanisław Krasowicz, Z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych: Program wieloletni IUNG-PIB a nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej,  link...
  • dr hab. Jerzy Kozyra: Prognozowane zmiany klimatu a plony,  link...
  • dr inż. Andrzej Madej: Zmiany ekonomiczno-organizacyjne w produkcji roślinnej,  link...
  • prof. Franciszek Woch: Wpływ organizacji przestrzennej gospodarstw rolnych na ich kondycję ekonomiczną,  link...
  • mgr Artur Łopatka: Warsztaty - krytyczna analiza modelu produkcji roślinnej opracowanego dla celów wsparcia instrumentów WPR.  link...