Strona główna

Najbliższe wydarzenia

Konferencja IUNG-PIB w MRiRW Drukuj Email

14.12.18 W dniu 13 grudnia 2018 r. odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja poświęcona ocenie realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020” roku 2018.

Konferencja ta została zorganizowana z inicjatywy Pani dr Niny Dobrzyńskiej – dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, który sprawuje nadzór nad realizacją programu wieloletniego IUNG.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych departamentów MRiRW oraz Dyrekcja i pracownicy IUNG-PIB.

W początkowej części spotkania wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który przedstawił zadania stawiane przez Resort instytutom badawczym.

W ramach konferencji zaprezentowano 17 referatów. Konferencja składał się z 2 sesji programowych odpowiadających obszarom programu wieloletniego.

Link - program konferencji..