Strona główna

Najbliższe wydarzenia

Konferencja Naukowa nt. „Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”

30.11.18 W dniu 29 listopada 2018 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Konferencja Naukowa nt. „Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania 1.5  Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

Celem konferencji było omówienie możliwości i działań podejmowanych na poziomie samorządu gminnego wspierających wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem działalności pozarolniczej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji naukowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, urzędów gmin, w tym wójtowie i pracownicy gmin oraz przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego.  Na konferencji wygłoszono pięć referatów:

  1. Ograniczenia środowiskowe wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich -   prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – IUNG-PIB Puławy
  2. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich – wstępne wyniki badania ankietowego gmin - dr Jan Jadczyszyn – IUNG-PIB Puławy
  3. Wpływ dokumentów planistycznych na rozwój wielofunkcyjny gmin  -   dr Piotr Fogel – KIPPiM Warszawa
  4. Rolnictwo w strategii rozwoju gmin -  dr Anna Nieróbca – IUNG-PIB Puławy
  5. Działania gmin wspierające wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - dr Jan Jadczyszyn – IUNG-PIB Puławy
Na zakończenie konferencji przeprowadzono dwa panele dyskusyjne z udziałem wójtów, na których omawiano praktyczne możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, sposoby łagodzenia barier i konfliktów społecznych z tym związanych.