Strona główna Zadanie 2.6
Warsztaty naukowe pt. ”Działania służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa” Drukuj Email

29.10.18 W dniu 25 października 2018 r. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyły się warsztaty naukowe pt. ”Działania służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa”. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji zadania 2.6 Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego oraz rolnicy.

Otwarcia warsztatów  dokonał zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz oraz Dyrektor ŚODR w Modliszewicach Pan Jerzy Pośpiech.

Działalność  IUNG-PIB w Puławach w aspekcie prowadzonej współpracy z doradztwem rolniczym, przedstawił Koordynator programu wieloletniego IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, natomiast Dyrektor  ŚODR w Boguchwale mgr inż. Jerzy Pośpiech omówił działalność Ośrodka na rzecz rolnictwa w województwie Świętokrzyskim wskazując duży potencjał w zakresie prowadzenia działalności doradczej, informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

Podczas warsztatów przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące aktywności służących ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Antoni Faber, dr hab. Jerzy Kopiński, mgr Anna Jędrejek oraz dr Zuzanna Jarosz.

Tematyka warsztatów dotyczyła:
- zagadnień ograniczania emisji gazów cieplarnianych realizowanych w Instytucie,
- zmian organizacyjno-produkcyjnych w rolnictwie w kontekście oddziaływań środowiskowych,
- zarządzania azotem w celu ograniczenia emisji amoniaku,
- ograniczania emisji amoniaku z zagospodarowania nawozów naturalnych i stosowania mineralnych nawozów azotowych,
- wskazania niewykorzystanego potencjału gruntów rolnych w województwie świętokrzyskim  i możliwości przeznaczenia pod uprawy na cele energetyczne.   Link do materiałów konferencyjnych...

Spotkanie było dla uczestników dobrą okazją do zapoznania się z badaniami naukowymi prowadzonymi obecnie w IUNG-PIB Puławy oraz wymiany poglądów.