Strona główna Zadanie 2.7
Konferencja naukowa „Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce” Drukuj Email

08.10.18 3-4 października 2018 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował konferencję naukową pt: „Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce”.

Spotkanie przygotowano w ramach realizacji zadań 1.1 i 2.7 Programu Wieloletniego IUNG-PIB.

Konferencję otworzył Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek, który przedstawił aktualne wyzwania polskich obszarów wiejskich, uwarunkowania gospodarowania przestrzenią na obszarach podmiejskich oraz badania Instytutu, a także podkreślił duże osiągnięcia w tej dziedzinie.

W spotkaniu uczestniczyło 119 osób, w tym 93 spoza Instytutu, którzy reprezentowali administrację rządową i samorządową, różne ośrodki naukowe, izby rolnicze oraz wojewódzkie biura geodezji i doradztwo rolnicze. Celem konferencji była ocena gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską obecnie ‒ w okresie PROW 2014‒2020 oraz przedstawienie propozycji gospodarowania nią po 2020 roku.

Podczas obrad można było zapoznać się z wynikami badań Instytutu w zakresie gospodarowania przestrzenią, informacjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wspomagania Rolnictwa na temat realizacji gospodarowania przestrzenią wiejską obecnie i w perspektywie, a także z doświadczeniami Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu odnośnie prowadzenia scaleń gruntów kompleksowych zamiast klasycznych i opracowywania gminnych planów urządzeniowo-rolnych.

W ramach konferencji uczestnicy wysłuchali 15 referatów oraz otrzymali materiały zawierające prezentacje wszystkich prelegentów.

Podsumowania spotkania dokonał prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, który podkreślił, że procesy gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską wymagają wsparcia nauki w dostrzeganiu wpływu różnych grup uwarunkowań. Znaczne regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa powinno być coraz mocniej uwzględnione w prowadzonych i przewidywanych działaniach programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR. Wyrażono również potrzebę organizacji kolejnych tego typu spotkań, a kwestia gospodarowania przestrzenią jest jednym z wielu przykładów, które wymagają rozwiązań w skali naszego kraju.

W ramach konferencji powołano komisję do opracowania wniosków i propozycji zmian aktów prawnych w zakresie gospodarowania przestrzenią wiejską po 2020 roku.