Strona główna Zadanie 1.6
Warsztaty naukowe pt. „Mitygacja negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne” Drukuj Email

24.09.18 Wszystkie wody, niezależnie od tego czyją stanowią własność, podlegają ochronie.    Nowa ustawa prawo wodne  uchwalona w 2017 roku nakłada obowiązek prowadzenia działań ograniczających zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego na obszarze całego kraju. W lipcu bieżącego roku został opublikowany tzw. program azotanowy wskazujący    praktyki obligatoryjne dla gospodarstw rolnych, a w trakcie opracowania jest zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej zawierający działania dobrowolne. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem kodeksu praktyk ograniczających emisje amoniaku z rolnictwa, zgodnie z dyrektywą NEC.

O tych problemach dyskutowano w trakcie warsztatów naukowych  pt. ” Mitygacja negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne” zorganizowanych w ramach realizacji zadania 1.6 w Programie Wieloletnim IUNG-PIB.  Warsztaty odbyły się w  Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w dniu 20 września 2018 r.
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz doradcy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Podczas spotkania wygłoszono referaty:

  1. Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – dr inż. Tamara Jadczyszyn
  2. Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej – dr inż. Piotr Ochal
  3. Praktyki służące ograniczaniu emisji amoniaku z rolnictwa – dr Zuzanna Jarosz
  4. Opiniowanie planów nawożenia – prof. dr hab. Wojciech Lipiński

Po zakończeniu prezentacji szeroko dyskutowano problematykę związaną z przygotowaniem planu nawożenia azotem oraz  innych działań i obowiązków wynikających z Programu azotanowego. Także z zadowoleniem przyjęto informację o trwających pracach nad zbiorem zaleceń dobrej praktyki rolniczej, wskazując, że takie publikacje są bardzo przydatnym narzędziem i źródłem informacji dla doradców oraz samych rolników