Strona główna Zadanie 2.1
Sesja Naukowa w RZD Wielichowo Drukuj Email

21.09.18 W dniu 18.09.2018 w RZD IUNG-PIB Wielichowo odbyła się sesja naukowa pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na możliwości rozwoju różnych kierunków produkcji rolniczej w Polsce”. Spotkanie to  zostało zorganizowane w ramach realizacji zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020.

W sesji uczestniczyły 33 osoby, w tym 25 spoza IUNG-PIB, tj. przedstawiciele RZD, Urzędu Miasta-Gminy w Wielichowie, Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, firmy Dr Green i rolnicy.

Otwarcia sesji dokonali: Z-ca Dyrektora IUNG-PIB – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz i mgr Urszula Koziołek – Dyrektor RZD IUNG-PIB w Wielichowie. Podczas sesji wygłoszono 4 referaty, których autorami byli pracownicy Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB.

W referatach przedstawiono zagadnienia dotyczące:

  • regionalnego zróżnicowania zmian produkcji rolniczej w Polsce pod wpływem Wspólnej Polityki Rolnej;
  • działalności IUNG-PIB w Puławach, stanowiącej wsparcie dla doradztwa i praktyki rolniczej w regionach;
  • działalności RZD IUNG-PIB, pełniących rolę regionalnych centrów innowacji  i postępu w rolnictwie;
  • opłacalności produkcji wybranych ziemiopłodów w RZD IUNG-PIB.

Uczestnicy spotkania otrzymali w formie wydruku materiały z sesji.

Sesja była okazją do wymiany poglądów i zacieśnienia współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi Instytutu a praktyką rolniczą reprezentowaną przez pracowników RZD. Stworzyła też możliwość zapoznania uczestników spotkania z problematyką i specyfiką produkcji rolniczej w różnych regionach Polski. Podkreślono znaczenie i rolę RZD, jako ośrodków kultury rolnej, propagujących zasady dobrej praktyki rolniczej i upowszechniającymi osiągnięcia nauki rolniczej w najbliższej okolicy i rejonie swojego działania. Ze względu na znaczne regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa, podejmowane i przewidywane działania PROW w ramach WPR powinny coraz bardziej uwzględniać zachodzące w regionach zjawiska i procesy.

------- Opracował: dr hab. Jerzy Kopiński (kier. zad. 2.1 PW IUNG-PIB)