Strona główna Zadanie 2.3
Warsztaty naukowe pt. „Znaczenie postępu technologicznego dla innowacyjności w produkcji roślinnej” Drukuj Email

04.06.18 W dniu 30 maja 2018 r. odbyły się warsztaty naukowe pt. ”Znaczenie postępu technologicznego dla innowacyjności w produkcji roślinnej”. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji zadania 2.3 w programie wieloletnim IUNG-PIB. Otwarcia warsztatów  dokonał zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, który przedstawił krótką historię Instytutu i zakres działalności naukowej IUNG-PIB w Puławach, zwracając szczególną uwagę na szeroką współpracę z różnymi instytucjami naukowymi oraz jednostkami administracji państwowej i samorządowej.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Część teoretyczna warsztatów odbyła się w  IUNG-PIB Puławy, a część praktyczna na polach doświadczalnych RZD Grabów.

Podczas warsztatów przedstawiono problematykę związaną z eksperymentami polowymi prowadzonymi aktualnie w RZD Grabów, dzięki czemu uczestnicy mogli zobaczyć w praktyce realizację najnowszych trendów w produkcji roślinnej. Spotkanie to było dla uczestników dobrą okazją do zapoznania się z badaniami naukowymi prowadzonymi obecnie w naszym Instytucie.

Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość zwiedzenia Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych, w którym duże zainteresowanie wzbudziła nowoczesna aparatura badawcza.
Warsztaty były okazją do przedstawienia badań prowadzonych w IUNG-PIB Puławy, wymiany poglądów oraz pogłębienia współpracy pomiędzy Instytutem i wymienionymi uczelniami rolniczymi.

W imieniu organizatorów
prof. dr hab. Janusz Podleśny