Strona główna Zadanie 2.5
Konferencja naukowa ”Innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję chmielu zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin” Drukuj Email

13.03.18 W dniu 9 marca w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja pt. ”Innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję chmielu zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin”. Konferencję zorganizowano w ramach realizacji zadania 2.5 Programu Wieloletniego IUNG-PIB.

Spotkanie było adresowane do producentów chmielu oraz innych osób związanych z branżą chmielarską.  Jego celem było przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku chmielu na świecie oraz w Polsce, popularyzacja działań  wspierających stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin, a także prezentacja nowych kierunków badań dotyczących chmielu, które są prowadzone w IUNG-PIB.

Konferencję otworzył z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych– prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, który podkreślił  znaczenie uprawy chmielu dla naszego regionu oraz przypomniał, że Instytut posiada wieloletnią tradycję badań nad chmielem i może poszczycić się dużymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

W spotkaniu wzięło udział 135 osób. Najliczniejszą grupę słuchaczy stanowili producenci chmielu. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz firm skupujących i przetwarzających chmiel. Reprezentowane też było czasopismo branżowe „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, a także firma Enery Composites Spółka z o.o., która we współpracy z IUNG-PIB oraz Rolniczym Zakładem Doświadczalnym „Jastków” Spółka z o.o. realizuje projekt dotyczący innowacyjnych rozwiązań w zakresie konstrukcji nośnej chmielnika, monitorowania i zarządzania plantacją oraz stosowania zabiegów agrotechnicznych w zgodzie z zasadami integrowanej produkcji chmielu.

Podczas konferencji wygłoszono sześć referatów:
- Aktualna sytuacja na rynku chmielu   link...
- Nowe patogeny wirusowe – zagrożenie dla uprawy chmielu w Polsce?   link...
- Platforma sygnalizacji agrofagów – źródło informacji z zakresu integrowanej ochrony roślin  link...
- Innowacyjna konstrukcja nośna chmielników i jej zastosowanie w integrowanej produkcji chmielu  link....
- Kreozot – źródło zanieczyszczeń organicznych w glebach  link...
- Konkursy dotacyjne dostępne dla producentów chmielu w 2018 r.   link...

Po części referatowej miał miejsce panel dyskusyjny. Ożywiona dyskusja koncentrowała się na problemach najbardziej istotnych dla plantatorów. Szczególnie dużo pytań i komentarzy dotyczyło kwestii związanych z potencjalnym zanieczyszczeniem gleb chmielników kreozotem oraz innowacyjnej konstrukcji nośnej.

Warsztaty podsumowała prof. dr hab. Teresa Doroszewska – z-ca  Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną.