Strona główna Zadanie 2.4
Seminarium pt. „Ocena możliwości kształtowania poziomu i jakości produkcji roślinnej z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu”

26.02.18 W dniu 21 lutego 2018 r. w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyło się seminarium pt. „Ocena możliwości kształtowania poziomu i jakości produkcji roślinnej z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu”.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach realizacji zadania 2.4 programu wieloletniego IUNG-PIB (kierownik dr hab.  Jerzy Grabiński, prof. nadzw.).

W prezentowanych w czasie seminarium wykładach  poruszone zostały problemy dotyczące agrotechniki roślin w uprawie polowej (w szczególności powszechnie uprawianego w rejonie działania PODR rzepaku i pszenicy) w warunkach niekorzystnego przebiegu warunków pogody.

W oddzielnym wykładzie została przedstawiona problematyka uproszczeń uprawowych jako sposobu ograniczania negatywnych skutków niedoboru opadów.

Referatom towarzyszyła żywa dyskusja, z której wynikało, że takie spotkania, w których wyniki badań konfrontowane są z doświadczeniami praktyków powinny odbywać się częściej. W spotkaniu uczestniczyło 143 osoby - głównie rolnicy produkujący na rynek ziarno zbóż i nasiona rzepaku, oraz doradcy PODR.