Strona główna Zadanie 2.7
RZD IUNG a innowacyjność i konkurencyjność rolnictwa Drukuj Email

09.02.18 W dniu 8 lutego 2018 r. w IUNG PIB w Puławach odbyły się warsztaty nt. „Rola RZD IUNG-PIB w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa”. Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach realizacji zadania 2.7 programu wieloletniego IUNG-PIB (kierownik dr Mariusz Zarychta). Ich celem było wskazanie roli RZD IUNG jako regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie.

W spotkaniu uczestniczyło 37 osób. Obok kadry kierowniczej RZD w warsztatach uczestniczyła grupa pracowników IUNG-PIB, reprezentujących różne zakłady naukowe i działy, a także Radę Naukową.

Podczas warsztatów zaprezentowano 5 referatów wprowadzających /link…/ przygotowanych przez pracowników IUNG-PIB. Uzupełnieniem  była prezentacja przygotowana przez dr Piotra Kozerę (Dyrektora RZD Werbkowice) przedstawiająca innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne zastosowane w RZD Werbkowice (powiat hrubieszowski).

Referatom towarzyszyła dyskusja. Szczególnie ożywiona dyskusja wywiązała się po referacie dotyczącym znaczenia gospodarczego i perspektyw uprawy soi w Polsce.
Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały zawierające wszystkie prezentacje.

Spotkanie było okazją do oceny dotychczasowej działalności RZD w zakresie wspierania innowacyjności i konkurencyjności rolnictwa a także do wskazania perspektywicznych działań w tym zakresie, wynikających z założeń programu wieloletniego na lata 2016-2020.