Strona główna Realizacja
Konferencja w IUNG-PIB dot. realizacji PW w roku 2017 Drukuj Email

24.01.18 W dniu 22.01.2018 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Innowacje w produkcji roślinnej a racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w świetle programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

W konferencji uczestniczyły ogółem 153 osoby, reprezentujące MRiRW, KSCHR, OSCHR, doradztwo rolnicze (CDR Oddział w Radomiu i ODR), praktykę rolniczą oraz wszystkie jednostki organizacyjne IUNG-PIB. Zaprezentowano 8 referatów (program w załączeniu).

  • Ogólna charakterystyka realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB w roku 2017  link...
  • Tworzenie i wykorzystanie krajowych baz danych o glebach   link...
  • Praktyczne znaczenie badań nad bioróżnorodnością środowiska glebowego   link...
  • Możliwości i sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych i amoniaku oraz adaptacji rolnictwa do zmian klimatu  link...
  • Racjonalna gospodarka nawozowa a środowisko przyrodnicze  link...
  • Innowacyjne, przyjazne dla środowiska technologie produkcji roślinnej  link...
  • WPR a efekty produkcyjno-ekonomiczne i środowiskowe w zależności od typu i poziomu intensywności produkcji  link...
  • Czynniki determinujące konkurencyjność i innowacyjność gospodarstw rolnych  link...

Podczas konferencji przedstawiono efekty realizacji programu wieloletniego w 2017 roku. Myślą przewodnią konferencji było wykazanie, że prace zrealizowane w 2017 r. w ramach programu wieloletniego stanowią wsparcie dla procesów zwiększania konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa oraz dla racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Integralnym elementem konferencji była dyskusja, w której wskazano, m.in., działania jakie należałoby podjąć w kolejnych latach realizacji programu wieloletniego. Przedstawiciele MRiRW: Pan Bogdan Pomianek – Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii Analiz i Rozwoju oraz Pani Katarzyna Prugar – Naczelnik Wydziału Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin bardzo pozytywnie ocenili efekty realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB w roku 2017. Podkreślili też ich przydatność zarówno dla Resortu jak i doradztwa oraz praktyki rolniczej. Zarówno przedstawiciele MRiRW jak i autorzy referatów podkreślali znaczenie bardzo dobrej partnerskiej współpracy realizatorów zadań w PW ze służbami agrochemicznymi (KSCHR i OSCHR). W czasie dyskusji wskazano też wyzwania i problemy wyznaczające kierunki realizacji programu wieloletniego w kolejnych latach.