Strona główna Zadanie 1.7
Konferencja „Modelowanie systemów rolniczych w warunkach zmian klimatu” Drukuj Email

07.12.17 W dniu 30 listopada 2017 r. pracownicy Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych, Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB oraz Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w ramach realizacji zadania 1.7. Programu Wieloletniego IUNG-PIB, zorganizowali konferencję pt. „Modelowanie systemów rolniczych  w warunkach zmian klimatu”.

Konferencję otworzył dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński.

Przedstawiono sześć wykładów dotyczących metod oceny skutków środowiskowych i produkcyjno-ekonomicznych WPR za pomocą modeli biofizycznych i ekonomicznych:  

- Wstęp. Przegląd prac dotyczących modelowania, wykonywanych w zadaniu 1.7. PW. – dr Robert Borek
- Modelling agricultural systems in terms of climate change – prof. Stelios Rozakis
- Zagrożenia klimatyczne dla rolnictwa w Polsce i metody ich oceny – dr hab. Jerzy Kozyra
- Zarządzanie bilansem wodnym w skali pola – Dr Rafał Wawer
- Ocena bilansu wodnego w rożnych systemach uprawy gleby – mgr Aleksandra Król
- Optymalizacja zarządzania zasobami rolniczymi przy wykorzystaniu narzędzi GIS – dr hab. Rafał Pudełko

W konferencji wzięło udział osób 31 osób.

W czasie dyskusji zwrócono uwagę na szeroki zakres wykorzystania narzędzi modelowania zarówno na potrzeby praktyki rolniczej jak i jako metody wsparcia polityki rolnej.