Strona główna Zadanie 1.8
Konferencja „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego” Drukuj Email

16.11.17 W dniu 15 listopada 2017 r. pracownicy Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB i przedstawiciele Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w ramach realizacji zadania 1.8 Programu Wieloletniego IUNG-PIB, zorganizowali konferencję pt. „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”.

Konferencję otworzył dyrektor LODR w Końskowoli mgr inż. Sławomir Plis.

Zaprezentowano cztery wykłady merytoryczne dotyczące WPR i działalności IUNG-PIB.

  • Działalność IUNG-PIB w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
  • Efektywność wdrażania WPR w kontekście zróżnicowanych uwarunkowań organizacyjnych i przyrodniczych polskiego rolnictwa - dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw.
  • Wdrażanie i ocena zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych - dr Andrzej Madej
  • Wspólna Polityka Rolna jako mechanizm ochrony bioróżnorodności w agroekosystemach - dr Paweł Radzikowski

W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele IUNG-PIB, LODR, PZDR, MRIRW, OSCHR i LIR.

Dyskutowano na temat bieżących problemów nauk rolniczych i doradztwa, w szczególności współpracy jednostek doradztwa rolniczego, czelni wyższych, instytutów, izb rolniczych i spółdzielni. W czasie dyskusji nad prezentowanymi wykładami szczególną uwagę poświęcono na potrzeby uwzględnienia w PROW 2020 potrzeb wapnowania gleb, lepszego gospodarowania wodą w rolnictwie i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zwrócono uwagę że WPR w większym stopniu powinna uwzględniać regionalizację polskiego rolnictwa i wpłynąć na stabilizację dochodów rolniczych w nowym PROW. Zgłoszono potrzebę skrócenia łańcucha dystrybucji żywności pomiędzy producentami a konsumentami. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie wśród przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego.