Strona główna Zadanie 2.3
Warsztaty naukowe „Środowisko rolnicze – sposoby i efekty kształtowania” Email

16.11.17 W dniu 15 listopada 2017 roku we Wrocławiu, w siedzibie Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe zorganizowane w ramach realizacji Programu Wieloletniego IUNG-PIB - Zadanie 2.3 (Ocena i wspieranie procesów wdrażania integrowanej produkcji i postępu technologicznego w produkcji roślinnej).

Tematem warsztatów było „Środowisko rolnicze – sposoby i efekty kształtowania”. W warsztatach uczestniczyło blisko 70 studentów i uczniów szkół średnich kierunków związanych z rolnictwem i ochroną środowiska.

Obrady poświęcone były tematyce kształtowania aktywności mikrobiologicznej gleb, rodzajowi upraw, w tym uprawie konserwującej. Ponadto omówiono problemy związane z uszkodzeniami roślin i rolą badań polowych i laboratoryjnych w ocenie skuteczności i skutków stosowania pestycydów.