Strona główna Zadanie 2.7
Warsztaty naukowe „Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych” Drukuj Email

30.10.17 26 października 2017 r. w Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz urzędem Gminy w Końskowoli, w ramach realizacji zadania 2.7 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020, zorganizował warsztaty naukowe pt.: „Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych”.

W części merytorycznej  przedstawiono wyniki badań IUNG-PIB na rzecz gospodarki przestrzennej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poruszono również problemy scalania gruntów i gospodarowania przestrzenią wiejską w ujęciu gospodarczym, społecznym i ekonomicznym. Zostały omówione wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono w gminie Końskowola. Dotyczą one przyszłości tej gminy i rozwoju obszarów wiejskich oraz posłużyć mają opracowaniu gminnych programów urządzeniowo-rolnych.

W drugiej części warsztatów odbył się wyjazd terenowy do Gminy Końskowola, który pozwolił na omówienie skutków przestrzennych, gospodarczych i ekonomicznych związanych ze zmianami obszarów wokół drogi szybkiego ruchu S-12 i włączenia jej do drogi S-17. Miała również miejsce dyskusja, w czasie której omówiono zarówno wyniki badań, jak i doświadczenia innych ośrodków w realizacji scaleń wokółautostradowych, które pozwolą na ich praktyczne wykorzystanie.

W warsztatach wzięło udział 105 osób, reprezentujących różne ośrodki naukowe, wojewódzkie biura geodezji, doradztwo rolnicze oraz administrację publiczną i rządową.

W ramach warsztatów wydano materiały zawierające prezentacje wszystkich prelegentów oraz Instrukcję Upowszechnieniową nt. „Wytyczne do opracowania programów urządzeniowo-rolnych gmin”.   program Warsztatów...
W podsumowaniu warsztatów wyrażono potrzebę organizacji kolejnych tego typu spotkań, a kwestia scaleń gruntów jest jednym z wielu przykładów, które wymagają rozwiązań w skali naszego kraju.