Strona główna Zadanie 1.1
Konferencja naukowa nt. ”Krajowe bazy danych o glebach..." Drukuj Email

22.09.17 21 września 2017 r. w siedzibie SGGW w Warszawie odbyła się konferencja naukowa nt. ”Krajowe bazy danych o glebach – stan, wykorzystanie, potrzeby” zorganizowana przez pracowników Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB we współpracy z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym i Zakładem Gleboznawstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tegoroczne spotkanie było wpisane w obchody 80-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i odbyło się pod naukowym patronatem Komisji Oceny Gleb i ich Użytkowania PTG.

Pierwsza część konferencji koncentrowała się wokół tematyki gleb leśnych, natomiast druga dotyczyła zagadnień związanych z treścią mapy glebowo-rolniczej, możliwościami jej wykorzystania i aktualizacji. Ważnym wątkiem spotkania były problemy edukacji gleboznawczej i tworzenie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. W trakcie dwóch sesji tematycznych uczestnicy zaprezentowali 13 referatów i 44 plakaty, których streszczenia są udostępnione na stronie internetowej  tutaj...

W panelach dyskusyjnych, stanowiących integralną część każdego spotkania w ramach KPG, poruszano problemy związane z możliwościami integracji baz danych glebowych pochodzących z różnych źródeł, z uwzględnieniem celu, dla którego powinny być tworzone i oczekiwań przyszłych odbiorców. Zastanawiano się również nad możliwością integracji danych glebowych dla obszarów leśnych i rolniczych oraz wskazano potrzebę utworzenia krajowej bazy danych dla gleb miejskich oraz zdegradowanych. Zaproponowano też opracowanie przewodnika do reinterpretacji treści map glebowo-rolniczych z uwzględnieniem nowego wydania Systematyki gleb Polski PTG.

W trakcie konferencji został rozstrzygnięty konkurs na propozycję logo Krajowej Platformy Glebowej. Uczestnicy za najlepszą z prezentowanych prac uznali projekt mgr Krzysztofa Sztabkowskiego, który otrzymał dyplom i nagrodę książkową ufundowaną przez Dyrektora Naczelnego IUNG-PIB z dedykacją prof. dr hab. Aliny Kabaty-Pendias. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy pomysłu.

W konferencji wzięły udział 164 osoby reprezentujące m.in. różne ośrodki naukowe oraz administrację publiczną i rządową. Jest nam niezmiernie miło, że spotkania KPG są okazją do wymiany doświadczeń oraz służą integracji osób zainteresowanych tematyką racjonalnego wykorzystania i ochrony gleb w naszym kraju.

Dokumentacja fotograficzna z obrad KPG2017 została udostępniona na stronie: https://photos.app.goo.gl/6zBFb9UYPhsOeanI3.

Konferencja naukowa „Krajowe bazy danych o glebach- stan, wykorzystanie, potrzeby” była finansowana ze środków zadania 1.3 „Monitorowanie różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR” w Programie Wieloletnim IUNG-PIB – kierownik zadania dr inż. Bożena Smreczak.

Częścią materiałów konferencyjnych były publikacje pracowników Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów zebrane w zeszycie Studia  i Raporty IUNG-PIB 51 (5) pt. ”Krajowe bazy danych o glebach”. Opracowanie zostało przygotowane w ramach zadania 1.1 (kierownik dr G. Siebielec) i zadania 1.3  (kierownik dr inż. Bożena Smreczak) w Programie Wieloletnim (2016-2020) IUNG-PIB. Prace z tego opracowania są dostępne na stronie:  http://www.iung.pulawy.pl/images/wyd/pib/zesz51.pdf.

Tekst: dr inż. Bożena Smreczak (IUNG-PIB, Puławy)
Zdjęcia: dr Łukasz Uzarowicz (SGGW, Warszawa) i prof. dr hab. Stanisław Białousz (Lab. GIS ; WSOSP Dęblin)