Strona główna Zadanie 2.6
Konferencja "Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych" Drukuj Email

02.10.17 W dniu 29 września 2017 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku  i azotanów z rolnictwa - w stronę najlepszych praktyk”. Konferencja została zorganizowana w ramach zadania 2.6 Programu Wieloletniego IUNG – PIB na lata 2016-2020.

Przedmiotem konferencji były zagadnienia związane z możliwością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i amoniaku. Wskazano szereg praktyk, których wdrożenie mogłoby się przyczynić do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i amoniaku.

Tematyka prezentacji ustnych przedstawionych w czasie konferencji dotyczyła:

  • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jako wyznacznika nowych kierunków badań i współpracy naukowej  link... ,
  • zastosowania modeli do weryfikacji wskaźników emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych link... ,
  • aktualizacji i redukcji wskaźników amoniaku z krajowych źródeł rolniczych link... ,
  • prezentacji środków zaradczych służących ograniczeniu emisji amoniaku z nawozów naturalnych podczas ich przechowywania i stosowania link... ,
  • prognozy ograniczenia emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych link... ,
  • uwarunkowań skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny link... ,
  • oceny funkcjonowania gospodarstw z dodatnim saldem sekwestracji dwutlenku węgla w glebie na tle gospodarstw pozostałych link... ,
  • wdrażania polowych praktyk rolniczych dla rolnictwa niskoemisyjnego link....

Uczestnikami warsztatów byli pracownicy wielu jednostek naukowych. W konferencji uczestniczyło 86 osób. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.