Strona główna Zadanie 2.1
Pracownicy IUNG-PIB na XV Kongresie European Association of Agricultural Economists (EAAE) Drukuj Email

14.09.17 Pracownicy IUNG-PIB w Puławach z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej w ramach realizacji zadań 1.8 i 2.1 PW IUNG-PIB uczestniczyli w dniach 29.08-1.09.2017 w XV Kongresie European Association of Agricultural Economists (EAAE) pt. „Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets and Society”. Organizatorem Kongresu był Uniwersytet w Parmie. W Kongresie uczestniczyło ok. 1 tys. osób, w tym blisko 40 osób z Polski.

 

 

Kongres składał się z kilku części plenarnych oraz prowadzonych równolegle kilkudziesięciu sesji problemowych (referatowych i posterowych. Materiały z Kongresu zostały wydane na nośniku pamięci.

Wiodącymi zagadnieniami poruszanymi w referatach były:

  • kierunki reform WPR oraz jej rola w rozwoju obszarów wiejskich, a także zrównoważony rozwój rolnictwa europejskiego (dobre praktyki w rolnictwie);
  • ocena produktywności, efektywności w rolnictwie oraz działanie rynków towarowych. Współpraca i organizacje producentów. Przemiany strukturalne w rolnictwie;
  • ochrona dóbr publicznych w rolnictwie i leśnictwie oraz zarządzanie agro-środowiskiem – polityka środowiskowa;
  • przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych w kontekście rolnictwa;
  • ochrona jakości (bezpieczeństwa) żywności, wód, gleb i powietrza.

Ogólnymi wnioskami, spostrzeżeniami z omawianych na Kongresie EAAE obszarów tematycznych jest widoczny (konieczny) wzrost znaczenia roli bezpieczeństwa żywnościowego oraz produktywności i efektywności w rolnictwie, wynikający ciągle z dynamicznego przyrostu demograficznego w świecie oraz wiążący się z tym ciągły wzrost zapotrzebowania na energię. Obecnie, ale także w przyszłości, większą wagę powinno przywiązywać się do racjonalnego wykorzystania zasobów w kontekście także bezpieczeństwa środowiskowego i zmieniających się warunków klimatycznych (pogodowych). Waga tych zagadnień, a także kierunki rozwoju rolnictwa powinny uwzględniać także różnice regionalne i krajowe.

Opracowanie:
dr hab. Jerzy Kopiński (kier. zad. 2.1 PW IUNG-PIB)
dr hab. Mariusz Matyka, prof. IUNG-PIB  (kier. zad. 1.8 PW IUNG-PIB)