Strona główna Zadanie 2.7
Współpraca z samorządami Drukuj Email

20.04.17 W dniu 12.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wąwolnicy odbyła się konferencja nt. „Współpraca nauki z samorządami” zorganizowana w ramach zadania 2.7 programu wieloletniego IUNG-PIB. Organizatorami spotkania byli Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Urząd Gminy Wąwolnica.

W konferencji wzięło udział 35 osób. Wśród uczestników byli przedstawiciele poszczególnych sołectw (sołtysi), pracownicy Urzędu Gminy w Wąwolnicy, specjalista LODR Końskowola oraz grupa pracowników IUNG-PIB.

Otwarcia konferencji dokonali Pan Marcin Laguna – Wójt Gminy Wąwolnica oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały w postaci wydruków prezentacji. W ramach spotkania odbyła się dyskusja nakierowana na poszukiwane możliwości współpracy. Wprowadzenia do niej dokonał prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prezentując główne obszary zainteresowań badawczych i rozwojowych IUNG-PIB.

Dyskutanci wskazali wiele zakresów tematycznych do podjęcia współpracy. Bardzo pozytywnie do propozycji IUNG-PIB odniósł się Wójt Gminy Wąwolnica, wskazując na szereg problemów ograniczających rozwój gminy. Stwierdził, że badania prowadzone przez pracowników Instytutu na polach rolników z terenu gminy mają znaczenie praktyczne, z uwagi na zagrożenia erozją oraz uwarunkowania przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne gminy. Pan Marek Łaguna zwrócił także uwagę na możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia pracowników IUNG-PIB w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz współpracy ze szkołami.
Na zakończenie spotkania złożono sobie nawzajem życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.