Strona główna Zadanie 1.8
Konferencja naukowa pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko przyrodnicze i rolnictwo.." Drukuj Email

09.03.17 W  dniu 07 marca 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja naukowa pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko przyrodnicze i rolnictwo w regionach”. Konferencja była organizowana wspólnie przez Instytut Uprawy Nawożenie i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Rzeszowski, w ramach zadania 1.8 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020.

Wzięło w niej udział ponad 200 osób, które reprezentowały m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Agencję Rynku Rolnego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, oraz szkoły powiązane z sektorem rolno-spożywczym. Liczną grupę uczestników stanowili studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencję rozpoczęli Zastępca Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Stanisław Krasowicz oraz Prorektor UR dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR .
Wygłoszone w dalszej kolejności referaty dotyczyły:

  1. Działalność Uniwersytetu Rzeszowskiego na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich Podkarpacia,  prof. dr hab. Czesław Puchalski
  2. Specyfika rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim prof. dr hab. Dorota Bobrecka - Jamro i dr hab. Jan Buczek
  3. Program wieloletni IUNG-PIB jako płaszczyzna współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą w regionach, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Wiesław Oleszek
  4. Regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie pod wpływem WPR i ich wpływ na środowisko oraz konkurencyjność sektora rolnego, dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw.
  5. Wpływ praktyk rolniczych na bilans glebowej materii organicznej i gospodarkę wodną, prof. dr hab. Jan Kuś
  6. Znaczenie i ochrona bioróżnorodności w agroekosystemach , dr Paweł Radzikowski