Strona główna Zadanie 2.2
Konferencja naukowa w ŁODR Bratoszewice Drukuj Email

07.02.17 W dniu 17 stycznia 2017 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Bratoszewice odbyła się konferencja naukowa pt. „Działalność IUNG-PIB w Puławach na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej”, zorganizowana w ramach zadania 2.7 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. W konferencji uczestniczyło 100 osób, głównie specjaliści  i doradcy oraz rolnicy z województwa łódzkiego.

Tematyka konferencji obejmowała wyniki badań naukowych IUNG-PIB, które są wyznacznikami nowych wyzwań dla rolnictwa i bezpośrednio dla doradztwa.  Poruszono również temat zmian klimatycznych, ich wpływ na agrotechnikę roślin i zapobieganie ich skutkom oraz wpływ sposobu techniki uprawy roli na efektywność produkcji i środowisko glebowe. Ważnym zagadnieniem konferencji był też transfer wyników badań aplikacyjnych do praktyki rolniczej.

Konferencja rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości przez Tadeusza Morawskiego,  Z-cę Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz prof. dr hab. Stanisława Krasowicza, Z-cę Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych IUNG-PIB w Puławach.

W trakcie konferencji wygłoszono 4 referaty:

  • prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, IUNG-PIB Puławy: Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej w świetle badań IUNG-PIB,
  • dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. IUNG-PIB Puławy: Agrotechnika roślin w uprawie polowej w warunkach zmian klimatycznych,
  • dr hab. Janusz Smagacz, prof. nadzw. IUNG-PIB Puławy: Wpływ różnych technik uprawy roli na środowisko glebowe i efektywność produkcji,
  • dr inż. Mariusz Zarychta IUNG-PIB Puławy: Formy i kierunki transferu wyników badań  IUNG-PIB do doradztwa i praktyki rolniczej,

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja, która koncentrowała się na problemach najbardziej istotnych dla rolnictwa. Szczególnie podkreślano potrzebę częstszych kontaktów doradztwa z nauką i wymiany poglądów na nurtujące zagadnienia.