Strona główna Zadanie 2.2
Warsztaty naukowe IUNG-PIB w powiecie zwoleńskim Drukuj Email

04.10.16 W dniu 30 września 2016 r. na terenie powiatu zwoleńskiego, województwo mazowieckie, odbyły się warsztaty naukowe pt. „Działalność RZD IUNG-PIB jako regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie”. Zostały one zorganizowane przez zespół realizacyjny zadania 2.7 w programie wieloletnim przy współpracy z RZD w Grabowie oraz Urzędem Miasta i Gminy Zwoleń.

W warsztatach uczestniczyło ogółem 47 osób. Byli to, obok pracowników IUNG PIB, dyrektorzy i główni księgowi RZD zlokalizowanych w różnych regionach kraju, przedstawiciele władz powiatu zwoleńskiego oraz Miasta i Gminy Zwoleń.

W I części warsztatów, która odbyła się w Grabowie zaprezentowano specyfikę RZD i zadania IUNG PIB jako regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie. Dyrektor RZD w Grabowie dr inż. Marek Sowiński zapoznał uczestników spotkania z  historią i działalnością jednostki zlokalizowanej na terenie powiatu zwoleńskiego. Podkreślił wielokierunkową, bardzo dobrą współpracę z władzami powiatu, gmin oraz Zespołem Szkół Rolniczych w Zwoleniu. Uczestnicy spotkania zwiedzili obiekty gospodarcze. Obejrzeli też wyposażenie w sprzęt i maszyny. W dyskusji podkreślano, że obecna działalność RZD, w tym także RZD w Grabowie jest pochodną różnorodności tematyki badawczej i realizowanych przez IUNG-PIB projektów. RZD jako integralna część IUNG PIB podejmuje nowe wyzwania w zakresie innowacji.

II część warsztatów odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zwoleniu. Burmistrz Pani Bogusława Jaworska zapoznała uczestników z całokształtem działalności i specyfiką  gminy. Podkreśliła, że gmina ma powierzchnię ponad 160 km2, a zamieszkuje ją około 15 tys. mieszkańców. Gmina składa się z 28 sołectw i ma charakter rolniczy. Kultywuje ona tradycje związane z twórczością i działalnością poety z Czarnolasu Jana Kochanowskiego. Organizuje szereg imprez kulturalnych poświęconych temu wybitnemu poecie epoki Renesansu. Natomiast starosta zwoleński Pan Waldemar Urbański zaprezentował walory i problemy rozwojowe powiatu składającego się z 5 gmin.
Podkreślił, że samorząd powiatu, wykorzystując środki finansowe UE, zrealizował szereg inwestycji m.in. w zakresie infrastruktury. Wysoko ocenił współpracę samorządu powiatowego z RZD w Grabowie. Szeroko omówił też wyznaczniki potencjału rolnictwa w powiecie zwoleńskim, akcentując  czynniki ograniczające. Zaznaczył, że samorząd powiatu za szczególnie cenne uznaje rozwijanie lokalnej tożsamości i kultywowanie tradycji regionu związanych m.in. z postacią Jana Kochanowskiego. Zwrócił uwagę na wielofunkcyjny rozwój, zwłaszcza na łączenie produkcji rolniczej z przetwórstwem artykułów rolnych.

Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek omówił kierunki działalności Instytutu, zwracając szczególną uwagę na rolę RZD oraz na wspieranie działalności władz samorządowych. Jednocześnie podkreślił znaczenie partnerskiej współpracy związanej z podejmowaniem nowych, trudnych wyzwań.

Uczestnicy warsztatów mieli też możliwość zwiedzenia miejsc związanych z rodem Kochanowskich (Kościół Parafialny, muzeum w Czarnolesie) oraz poznania w czasie wyjazdu studyjnego gospodarstw i infrastruktury w powiecie zwoleńskim.

Podstawowe cele merytoryczne warsztatów zostały zrealizowane. Uczestnicy wyrazili uznanie i podziękowali Organizatorom podczas zakończenia w RZD w Grabowie, połączonego z degustacją potraw regionalnych.