Strona główna Zadanie 2.6
Warsztaty „Biogospodarka, biotechnologie, gospodarka niskoemisyjna a środowisko i zmiany klimatyczne” Drukuj Email

12.09.16 W dniu 8 września 2016 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyły się warsztaty naukowe pod tytułem „Biogospodarka, biotechnologie, gospodarka niskoemisyjna a środowisko i zmiany klimatyczne”.  Zostały one zorganizowane w ramach zadania 2.6 Programu Wieloletniego IUNG – PIB na lata 2016-2020. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy wielu jednostek naukowych. W warsztatach uczestniczyło 75 osób.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związane z biogospodarką i gospodarką niskoemisyjną. Omówiono również możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Podczas spotkania wygłoszono jedenaście referatów dotyczących:

  • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jako wyznacznika nowych kierunków badań
  • negatywne skutki produkcji rolniczej i możliwości ich ograniczenia
  • zasobów i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • stanu i perspektyw gospodarki niskoemisyjnej
  • energetyki prosumenckiej.

Współpraca Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach oraz Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej stworzyła możliwość promocji badań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego.