Strona główna Zadanie 2.4
Warsztaty „Innowacyjne rozwiązania w technologiach produkcji roślin rolniczych” Drukuj Email

30.06.16 W dniu 22 czerwca 2016 roku w na polach doświadczalnych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach realizacji zadania 2.4 programu wieloletniego IUNG PIB. odbyły się warsztaty  pt. „Innowacyjne rozwiązania w technologiach produkcji roślin rolniczych”. Współorganizatorem był OODR w Łosiowie. Celem warsztatów było przekazanie producentom wiedzy wytworzonej w czasie realizacji zadania badawczego PIB 2.4. i skonfrontowanie jej z problemami praktyki rolniczej.

W warsztatach uczestniczyło 131 osób, głównie producentów rolnych, gospodarujących w rejonie działania OODR. Miały one charakter krótkich wykładów połączonych z dyskusją i pytaniami, głoszonych przez dr. hab. Jerzego Grabińskiego prof. nadzw. i  prof. dr. hab. Jerzego Księżaka dla kolejnych grup producentów (od kilkunastu do kilkudziesięcioosobowych).

Warsztaty trwały 4 godziny (10.00 - 14.00 ).  Tematyka poruszana w wykładach dotyczyła m.in.:

  • Agrotechniki roślin uprawnych w kontekście zmian klimatycznych
  • Prowadzenia łanu zbóż w zależności od warunków pogody i kondycji łanu w celu pozyskania ziarna dobrej jakości
  • Uwarunkowań rynku zbożowego w Polsce
  • Problemów technologii produkcii grochu na nasiona.
  • Roli i znaczenia roślin strączkowych w płodozmianie
  • Uprawy mieszanek  roślin strączkowych ze zbożami w celu pozyskiwania dobrej jakościowo paszy

Dyskusję ułatwiał fakt, że spotkanie odbywało się w bezpośredniej bliskości plantacji doświadczalnych poszczególnych gatunków, w tym w szczególności roślin zbożowych i pastewnych. Zdaniem wykładowców taki sposób przekazywania wiedzy dotyczącej technologii produkcji jest najbardziej efektywny i w związku z tym pożądana jest kontynuacja tego typu spotkań nauki i praktyki.