Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Warsztaty Naukowe "Wpływ działań WPR na organizację oraz efekty produkcyjne i ekonomiczne przedsiębiorstw rolnych.." Drukuj Email

05.02.16 W dniach 03-04 lutego 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odbyły się warsztaty naukowe pt. „Wpływ działań WPR na organizację oraz efekty produkcyjne i ekonomiczne przedsiębiorstw rolnych o różnych kierunkach specjalizacji”

Były to inauguracyjne warsztaty Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020 i zostały zrealizowane w ramach zdania 1.8 i 2.7, wzięło w nich udział 45 osób.

Warsztaty rozpoczął Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wiesław Oleszek, który przedstawił ogólną sytuację IUNG-PIB oraz zamierzenia na najbliższe lata w kontekście realizacji Programu Wieloletniego ustanowionego na lata 2016-2020.

Wygłoszone w dalszej kolejności referaty dotyczyły:

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.