Strona główna Zadanie 2.5
Prace wykonane w ramach zadania 2.5 PDF Drukuj Email
Wykorzystanie wyników badań naukowych i prac hodowlanych do doskonalenia odmian oraz technologii produkcji chmielu i tytoniu zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin

Rok 2019

28.01.2019 Konferencja naukowa ” Rola badań naukowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w uprawie chmielu i tytoniu” więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • Kongres CORESTA 2018 w Chinach, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy Nr 1, 2019    link...
 • Chwasty na polach tytoniu-groźniejsze niż wyglądają, Korbecka-Glinka G., Przegląd Tytoniowy Nr 1, 2019    link...
 • Przedwczesne zakwitanie tytoniu w polu, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy Nr 2, 2019    link...
 • Development and cytometric evaluation of interspecific F1 hybrids Nicotiana tabacum × N. Africana, Depta A., Doroszewska T., Polish Journal of Agronomy, 2019, 38: 3-14 link...

Rok 2018

09.03.2018 Konferencja naukowa ”Innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję chmielu zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin” więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • Poradnik Sygnalizatora ochrony tytoniu, Doroszewska T., Berbeć A., Czarnecka D., Kawka-Lipińska M. , Wyd. IUNG-PIB, Puławy 2018, ISBN 978-83-7562-282-9, ss.91 link...
 • Poradnik Sygnalizatora ochrony chmielu, Skomra U., Kawka-Lipińska M.  , Wyd. IUNG-PIB, Puławy 2018, ISBN 978-83-7562-281-2, ss.65  link...
 • Katastrofy w rozsadniku, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy 1, 2018: 6-10    link...

Rok 2017

05.04.2017 Konferencja naukowe pt. „Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce” więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • Integrowana ochrona tytoniu metodą ograniczania strat w produkcji i utrzymania dobrego stanu środowiska, Doroszewska T. ,Materiały Konferencji Naukowej „Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce”, Puławy, 5 kwietnia 2017. Wyd. IUNG-PIB 2017. ISBN 978-83-7562-253-9: 5-20  link...
 • Wady surowca tytoniowego powstające w suszarni. I. Zmiany powodowane przez mikroorganizmy chorobotwórcze i saprofityczne, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy, 2017 (3): 4-7   link...
 • Mozaika tytoniu (TMV) – możliwości zapobiegania występowaniu i zwalczania choroby, Berbeć A, Materiały Konferencji Naukowej „Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce”, Puławy, 5 kwietnia 2017. Wyd. IUNG-PIB 2017. ISBN 978-83-7562-253-9: 21-25   link...
 • Postęp hodowli w zakresie odporności tytoniu na brązową plamistość pomidora (TSWV), Trojak-Goluch A, Materiały Konferencji Naukowej „Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce”, Puławy, 5 kwietnia 2017. Wyd. IUNG-PIB 2017. ISBN 978-83-7562-253-9: 27-32    link...
 • Prace hodowlane w kierunku obniżenia zawartości niepożądanych alkaloidów tytoniu, Kursa K. Trojak-Goluch A. Doroszewska T., Berbeć A, Materiały Konferencji Naukowej „Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce”, Puławy, 5 kwietnia 2017. Wyd. IUNG-PIB 2017. ISBN 978-83-7562-253-9:   link...
 • Gatunki z rodzaju Nicotiana – cenny materiał dla hodowli tytoniu uprawnego, Depta A. Doroszewska T. Czubacka A, Materiały Konferencji Naukowej „Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce”, Puławy, 5 kwietnia 2017. Wyd. IUNG-PIB 2017. ISBN 978-83-7562-253-9: 43- 52    link...
 • Mozaika tytoniu – aktualne znaczenie choroby i sposoby jej zwalczania, Berbeć A, Przegląd Tytoniowy 1/2017: 8-11   link...

Rok 2016

18.03.2016 Warsztaty naukowe pt. „Aktualne wyzwania dla produkcji chmielu w Polsce”   więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • Jak uzyskać zdrowe sadzonki chmielu, dr Urszula Skomra, mgr Hanna Olszak-Przybyś, farmer, kwiecień 2016 link...
 • Rynek chmielu - stan aktualny, dr Urszula Skomra, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 3/2016   link...
 • Koguci ogon – mało znana choroba tytoniu, Berbeć A, Przegląd Tytoniowy 2016, 1: 7- 10  link...
 • Dzikie krewniaki tytoniu – źródło odporności na choroby i ozdoba ogrodu, Depta A., Doroszewska T, Przegląd Tytoniowy 2016, 2: 13- 15   link...
 • Zanim wysiejemy nasiona tytoniu, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy 2016, 3: 5 - 10  link...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 30.01.20
Liczba odwiedzin :3525