Strona główna Zadanie 1.9
Prace wykonane w ramach zadania 1.9 PDF Drukuj Email

Opracowanie i doskonalenie metod oraz instrumentów przydatnych do kształtowania wpływu WPR na środowisko przyrodnicze

Rok 2018

Konferencja naukowa „„Możliwości prognozowania zmian w rolnictwie i środowisku obszarów wiejskich” więcej...


W ramach zadań 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 58(12) pt. "STAN ZAGROŻEŃ DLA JAKOŚCI GLEB W POLSCE" link...

Publikacje 2018 w ramach zadania:

  • Łopatka A., Koza P., Stuczyński T.: Metodyka interpolacji opracowana na potrzeby tworzenia map zagrożeń gleb. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2018, 58(12), 53-62.
  • Syp A., Osuch D.: Zmiany efektywności i produktywności gospodarstw polowych i mlecznych w woj. lubelskim w latach 2014-2016, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, XX(1), 137-142. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7240. link...
  • Woch F., Janus J., Syp A., Miklewski A., 2018: Metody oceny prac scaleniowych, IUNG, Puławy, 188 s.

Rok 2017

Konferencja naukowa „„Możliwości prognozowania zmian w rolnictwie i środowisku obszarów wiejskich” więcej...


Publikacje 2017 w ramach zadania:

  • Łopatka A.: Europejski monitoring użytkowania gruntów i baza danych glebowych LUCAS. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2017, 51(5), 41-57.
  • Łopatka A.: Bazy danych o glebach leśnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2017, 51(5), 29-39.
  • Syropoulou P., Symeonidou M., Tekes S., Wawer R., Kazantzidis A., Crnojevic V.4, Bruggeman A., Developing an intelligent ICT system for environmentally optimized irrigation management in agriculture.Journal of Agricultural Informatics (ISSN 2061-862X) 2017 Vol. 8, No. 2:22-32. DOI: 10.17700/jai.2017.8.2.375.   link...

Rok 2016

Konferencja naukowa „Zastosowanie nowoczesnych metod oceny zmienności przestrzennej użytków rolnych”   więcej...

 

Publikacje 2016 w ramach zadania:

  • Review of soil moisture and plant water stress models based on satellite thermal imagery, Łopatka A., Miturski T., Pudełko R., Kozyra J. , Koza P. , Polish Journal of Soil Science, Vol 49, No 1 (2016); 73-90.  link...
  • Zarządzanie nawadnianiem w jagodowych, Wawer R., Kozyra J., Łopatka A., Matyka M., Marszał M., Araminowicz W., Truskawka, malina, jagody. Z.4, 2016: 10-13.  link...
  • Zarządzanie nawadnianiem w uprawach jagodowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, Wawer R., Kozyra J., Łopatka A., Marszał M., Araminowicz W., Informator. Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie specjalne, 2016: 81-85.  link...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 28.01.19
Liczba odwiedzin :2466