Strona główna Zadanie 1.8
Prace wykonane w ramach zadania 1.8 PDF Drukuj Email
Analiza i ocena wpływu działań WPR na środowisko oraz strukturę, poziom, koncentrację i konkurencyjność produkcji rolniczej, uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego rolnictwa i specyfiki różnych grup gospodarstw rolnych

Rok 2019

19.03.2019 Konferencja naukowa nt. „Rolnictwo – Wspólna Polityka Rolna – Środowisko” więcej...


Rok 2018

10.04.2018 Konferencja naukowa pt. „Uwarunkowania i tendencje zmian produkcji rolniczej w Polsce ”   więcej...

Rok 2017

15.11.2017 Konferencja naukowa pt. „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego” więcej...

29.08 - 01.09.2017 Udział w  w XV Kongresie European Association of Africultural Economists (EAAE) pt. „Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets and Society” więcej...

07.03.2017 Konferencja naukowa pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko przyrodnicze i rolnictwo w regionach”.    więcej...

Rok 2016

03-04.02.2016 Warsztaty naukowe nt.: "Wpływ działań WPR na organizację oraz efekty produkcyjne i ekonomiczne przedsiębiorstw rolnych o różnych kierunkach specjalizacji" razem w ramach zadania 2.7 oraz zadania 1.8    więcej...

W ramach zadania 1.8 powstały opracowania:

  • Zmiany relacji cen nawozów mineralnych i wybranych ziemiopłodów, M.Matyka,SERiA t.18, z.1, 174-179   link...
  • Zmiany produkcji rolniczej w Polsce w latach 2000–2014,M.Matyka, S.Krasowicz, J.Kopiński, Studia BAS Nr 4(48) 2016, 7-36  link...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 22.03.19
Liczba odwiedzin :2415