Strona główna Zadanie 1.5
Prace wykonane w ramach zadania 1.5 PDF Drukuj Email
Ocena możliwości i kierunków wykorzystania środowiska rolniczego Polski z uwzględnieniem koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, specyfiki obszarów problemowych oraz kierunków rozwoju infrastruktury

Rok 2020

    15.10.2020 Konferencja Naukowa nt. „Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich” więcej...

Rok 2019

Publikacje w ramach zadania:

  • Wartość użytkowa i rolnicze wykorzystanie czarnoziemów w Polsce. Soil Science Annual, Vol. 70 No. 3/2019: 268―278. Smreczak B., Jadczyszyn J., Skłodowski P. link...

Rok 2018

30.11.2017 Konferencja Naukowa nt. „Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich” więcej...

W ramach zadań 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 58(12) pt. "STAN ZAGROŻEŃ DLA JAKOŚCI GLEB W POLSCE" link...

Rok 2017

20.06.2017 Konferencja naukowa nt. „Zróżnicowanie warunków przyrodniczych produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju”  więcej...

Rok 2016

07.04.2016 Warsztaty naukowe nt.  „Badania naukowe jako wsparcie rozwoju obszarów problemowych”  więcej...

Publikacje w ramach zadania:

  • Potrzeba zmiany sposobu gospodarowania przestrzenią wiejską, F. Woch, J. Jadczyszyn, Rolnictwo bezpieczne i odpowiedzialne, Nr 03/2016  link...
  • Analysis of agronomic categories in different soil texture classification systems, J. Jadczyszyn, J. Niedźwiecki, G. Debaene, Polish Journal of Soil Science , VOL. XLIX/1 2016, 61-72    link...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 12.03.21
Liczba odwiedzin :6216