Strona główna Zadanie 1.1
Prace wykonane w ramach zadania 1.1 PDF Drukuj Email
Ocena zmian w gospodarowaniu ziemią z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, organizacyjno-ekonomicznych i procesów urbanizacyjnych oraz wskazanie działań prowadzących do racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Rok 2018

03-04.10.2018 Konferencja naukowa „Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce” więcej....

W ramach zadań 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 58(12) pt. "STAN ZAGROŻEŃ DLA JAKOŚCI GLEB W POLSCE" link...

Rok 2017

25.10.2017 Konferencja „Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską – stan obecny i perspektywy”  więcej....

21.09.2017 Konferencja naukowa nt. ”Krajowe bazy danych o glebach – stan, wykorzystanie, potrzeby”  więcej....

Rok 2016

Publikacje w ramach zadania:

  • Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus, Grzegorz Siebielec, i inni, Environmental Pollution 219 (2016) 288-295   link...
  • Evaluation of  changes in rural areas under the  selected measures of the european union's common agricultural policy ,Franciszek Woch, Anna Jędrejek, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr IV/2016, 1771-1788  link...
  • Umacnianie i zagospodarowanie w pasie drogowym skarp dewastowanych przez erozję wodną i wietrzną, Nowocień E. i inni, Drogownictwo” 1/2016, 22-32  link...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 07.01.19
Liczba odwiedzin :2592