Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 2.7 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 2.7.Analiza i doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych do doradztwa i praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych typów gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych".

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
a) nawiązanie współpracy ze wszystkimi jednostkami doradztwa rolniczego oraz rozpoznanie ich zapotrzebowania i problemów w zakresie produkcji roślinnej,
b) organizacja 4 szkoleń dla doradców rolniczych w całej Polsce,
c) identyfikacja typów gospodarstw i przedsiębiorców rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania systemów doradztwa rolniczego.
2) Etap II – 2017 r.:
a) organizacja szkoleń dla doradców rolniczych z metodyki prowadzenia doradztwa rolniczego oraz dla rolników, a także stała aktualizacja zaleceń agrotechnicznych na stronie internetowej Instytutu dla doradztwa rolniczego i praktyki rolniczej,
b) określenie jakie znaczenie mają czynniki determinujące konkurencyjność gospodarstw rolnych z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego i wymagań WPR.
3) Etap III – 2018 r.:
a) merytoryczna aktualizacja zakładki strony internetowej Instytutu „Nauka praktyce rolniczej”, organizacja szkoleń i seminariów prowadzonych przez pracowników naukowych z zakresu integrowanej ochrony chmielu i tytoniu oraz różnych technologii produkcji roślinnej,
b) ocena możliwości zwiększenia innowacyjności w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw rolnych.
4) Etap IV – 2019 r.:
a) prezentacje doświadczeń prowadzonych w Stacjach Doświadczalnych i Rolniczych Zakładach Doświadczalnych Instytutu oraz zamieszczanie ich wyników na banerze internetowym „Nauka praktyce rolniczej”,
b) analiza i ocena systemów doradztwa w rolnictwie wspomagających konkurencyjność gospodarstw rolnych.
5) Etap V – 2020 r.:
a) analiza i ocena zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie wsparcia transferu wiedzy do praktyki rolniczej, wyznaczenie perspektywicznych kierunków działań oraz organizacja konferencji naukowo-technicznej na temat wykorzystania wyników badań w doradztwie i praktyce rolniczej,
b) ocena potencjału agroekologicznego rolnictwa w aspekcie wspierania konkurencyjności różnych typów gospodarstw rolnych z wykorzystaniem systemów doradztwa.

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Efektem analiz i prac studialnych realizowanych w ramach zadania będzie sporządzenie szeregu opracowań nakierowanych na wspieranie działalności różnych typów gospodarstw rolnych w celu podniesienia ich konkurencyjności.

Realizacja zadania pozwoli wskazać możliwości zwiększenia innowacyjności i pełniejszego wykorzystania różnych systemów doradztwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślinnej.
Ponadto zadanie wskaże czynniki warunkujące efektywną działalność gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju oraz umożliwi doskonalenie systemu przekazywania wiedzy z jednostek naukowych przez jednostki doradztwa rolniczego do praktyki rolniczej.

Jednym z efektów realizacji zadania będą też wskazania dotyczące kierunków doskonalenia systemów doradztwa komputerowego i jego dostosowania do potrzeb praktyki rolniczej.
Efekty działań przewidzianych do realizacji w ramach zadania to również:
1) wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa przez podniesienie efektywności produkcyjnej i ekonomicznej na rynku UE;
2) podniesienie jakości produktów rolnych przez upowszechnienie integrowanych i ekologicznych technologii;
3) wzrost świadomości rolników przez poprawne stosowanie integrowanej ochrony i produkcji ograniczy degradację i skażenie środowiska;
4) ściślejsza współpraca Instytutu z doradztwem rolniczym oraz rolnikami.

Odbiorcami wyników będą w szczególności Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostki doradztwa rolniczego, jednostki naukowe, szkoły rolnicze i producenci rolni.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 11.01.16
Liczba odwiedzin :1235