Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 2.6 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 2.6.Analiza możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, amoniaku oraz azotanów z rolnictwa w perspektywie do 2030 oraz do 2050".


Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
Pozyskanie i wstępna ocena danych ze statystyki publicznej (GUS) oraz Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z punktu widzenia ich przydatności do oceny emisji gazów cieplarnianych, amoniaku oraz azotanów oraz założenie baz danych.
2) Etap II – 2017 r.:
Wybór metod i modeli opisujących emisję gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów oraz ich adaptacja, kalibracja i weryfikacja.
3) Etap III – 2018 r.:
Szacunki i symulacje emisji gazów cieplarnianych amoniaku i azotanów dla kraju: analizy wiarygodności, oceny technicznej i ekonomicznej efektywności.
4) Etap IV – 2019 r.:
Szacunki i symulacje emisji gazów cieplarnianych amoniaku i azotanów dla poszczególnych województw: analiza błędów, oceny technicznej i ekonomicznej efektywności.
5) Etap V – 2020 r.:
Oceny możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla w skali kraju oraz w województwach.

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Efektem badań i prac studialnych będzie stworzenie systemu elektronicznego szacowania emisji gazów cieplarnianych, przegląd i analiza metod szacowania emisji, oraz prognozy emisji gazów cieplarnianych w kraju i województwach w latach 2015, 2030 oraz 2050.

Wyniki realizacji zadania będą stanowiły podstawę merytorycznego wsparcia działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie potrzeb uaktualniania programów dla doradztwa oraz kodeksu dobrych praktyk rolniczych o praktyki ukierunkowane na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza z sektora rolnego oraz adaptację do zmian klimatu.

Odbiorcami wyników będą w szczególności organy administracji publicznej, jednostki doradztwa rolniczego oraz producenci rolni.
Wyniki realizacji zadania będą przydatne w projektowaniu działań oraz propagowaniu praktyk efektywnie przyczyniających się do wywiązania się w przyszłości (po 2020 r.) z obowiązków ograniczania emisji i zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla w sposób efektywny technicznie i ekonomicznie.

Szacunki i symulacje przeprowadzone w ramach realizacji zadania znajdą też zastosowanie w doradztwie rolniczym oraz w analizach regionalnych. Będą przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących kształtowania produkcji rolniczej w przyszłości w skali kraju i skali regionalnej zgodnie z wymaganiami WPR oraz pakietu klimatycznoenergetycznego.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Liczba odwiedzin :1597