Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 2.5 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 2.5.Wykorzystanie wyników badań naukowych i prac hodowlanych do doskonalenia odmian oraz technologii produkcji chmielu i tytoniu zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin".


Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
Ocena aktualnych zagrożeń ze strony agrofagów jako podstawa systemu sygnalizacji wspomagającego monitorowanie organizmów szkodliwych oraz wyznaczenie optymalnego terminu zabiegu ochronnego.
2) Etap II – 2017 r.:
a) opracowanie internetowego systemu sygnalizacji występowania agrofagów w uprawie chmielu i tytoniu,
b) aktualizacja bazy agrofagów stanowiących zagrożenie dla upraw chmielu i tytoniu oraz opracowanie strategii hodowlanej ukierunkowanej na uzyskanie odmian spełniających wymagania integrowanej ochrony roślin.
3) Etap III – 2018 r.:
a) uruchomienie internetowego systemu sygnalizacji występowania agrofagów w uprawie chmielu i tytoniu,
b) wspieranie plantatorów w zakresie doboru odmian i stosowania zasad integrowanej ochrony roślin oraz opracowanie poradników sygnalizatora organizmów szkodliwych dla chmielu i tytoniu.
4) Etap IV – 2019 r.:
Aktualizacja internetowego systemu sygnalizacji występowania agrofagów oraz ocena wybranych materiałów hodowlanych chmielu i tytoniu w warunkach praktycznej uprawy polowej.
5) Etap V – 2020 r.:
Aktualizacja internetowego systemu wspomagania decyzji w integrowanej ochronie tytoniu i chmielu oraz adaptacja nowych kreacji hodowlanych do warunków produkcyjnych.

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Efektem działań realizowanych w ramach zadania będzie ulepszenie odmian chmielu i tytoniu polegające na połączeniu korzystnych cech agronomicznych i jakościowych z odpornością na wybrane agrofagi. Uprawa tych odmian pozwoli na ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum, co zmniejszy niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne zachowując jego naturalną bioróżnorodność.

Informacje uzyskane w wyniku realizacji zadania będą pomocne dla plantatorów w zakresie doboru odmian, właściwej identyfikacji sprawców chorób i innych problemów występujących w uprawie tytoniu i chmielu. Istotnym efektem prac realizowanych w ramach zadania będzie opracowanie internetowego systemu wspomagania decyzji w integrowanej ochronie chmielu i tytoniu.

Odbiorcami wyników realizacji zadania będą przede wszystkim plantatorzy chmielu i tytoniu oraz jednostki doradztwa rolniczego i specjaliści pracujący w przemyśle piwowarskim i tytoniowym.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 11.01.16
Liczba odwiedzin :1269