Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 2.2 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 2.2.Wspieranie gospodarki nawozowej w Polsce i ocena jej skutków środowiskowych oraz doskonalenie systemów doradztwa nawozowego z uwzględnieniem stosowania produktów pofermentacyjnych z biogazowni".


Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
a) opracowanie bazy danych dotyczącej wprowadzonych do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,
b) doskonalenie procedury wprowadzania do obrotu oraz zasad stosowania w rolnictwie nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu w tym bieżąca współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia dokumentów, stanowisk resortu oraz opiniowania nowych rozwiązań prawnych,
c) analiza możliwości pozyskania danych na potrzeby wprowadzenia w Polsce stosowania bilansowania – azotu i fosforu metodyką „na powierzchni pola” na poziomie każdego gospodarstwa rolnego, przygotowanie opisu zmodyfikowanej metodyki tego bilansowania na poziomie gospodarstwa uwzględniającego czynnik emisyjności,
d) aktualizacja narzędzi informatycznych wykorzystywanych w doradztwie nawozowym i bilansowaniu składników pokarmowych,
e) obróbka statystyczna wyników analiz chemicznych badania nawozów naturalnych w zakresie ich jakości,
f) stały udział przedstawicieli Instytutu w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów w obszarze wprowadzania do obrotu nawozów, środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu.
2) Etap II - 2017 r.:
a) ocena przestrzennego zróżnicowania odczynu gleb oraz trendu zmian na przestrzeni lat 2008–2016 na podstawie wyników monitorowania prowadzonego przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą,
b) doskonalenie procedury wprowadzania do obrotu oraz zasad stosowania w rolnictwie nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu w tym bieżąca współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia dokumentów, stanowisk resortu oraz opiniowania nowych rozwiązań prawnych,
c) doskonalenie systemu zaleceń nawozowych na podstawie wskaźników roślinnych i/lub glebowych oraz aktualnej analizy składu środków o działaniu nawozowym, w tym odpadów, w szczególności odpadów z biogazowni,
d) aktualizacja internetowej bazy danych dotyczącej wprowadzonych do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
3) Etap III - 2018 r.:
a) ocena przestrzennego zróżnicowania zasobności gleb Polski w fosfor, potas i magnez na podstawie wyników monitorowania tego zróżnicowania prowadzonego przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą,
b) doskonalenie procedury wprowadzania do obrotu oraz zasad stosowania w rolnictwie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, i stymulatorów wzrostu w tym bieżąca współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia dokumentów, stanowisk resortu oraz opiniowania nowych rozwiązań prawnych,
c) doskonalenie systemu zaleceń nawozowych na podstawie wskaźników roślinnych lub glebowych oraz aktualnej analizy składu środków o działaniu nawozowym, w tym odpadów, w szczególności odpadów z biogazowni,
d) aktualizacja internetowej bazy danych dotyczącej wprowadzonych do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
4) Etap IV – 2019 r.:
a) ocena przestrzennego zróżnicowania zawartości próchnicy i analiza zmian w odniesieniu do 2008 r. na podstawie wyników monitoringu prowadzonego przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą,
b) doskonalenie prawnych i praktycznych podstaw wprowadzania do obrotu i stosowania w rolnictwie nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu w tym bieżąca współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia dokumentów, stanowisk resortu oraz opiniowania nowych rozwiązań prawnych
c) doskonalenie systemu zaleceń nawozowych na podstawie wskaźników roślinnych i glebowych oraz aktualnej analizy składu środków o działaniu nawozowym, w tym odpadów z biogazowni,
d) aktualizacja internetowej bazy danych dotyczącej wprowadzonych do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
5) Etap V – 2020 r.:
a) ocena stanu agrochemicznego gleb Polski przy pomocy syntetycznego wskaźnika żyzności gleby i analiza zmian w odniesieniu do 2008 r.,
b) przedstawienie propozycji prawnych i praktycznych podstaw wprowadzania do obrotu i stosowania w rolnictwie nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu oraz doskonalenie systemu zaleceń nawozowych na podstawie wskaźników roślinnych i glebowych oraz aktualnej analizy składu środków o działaniu nawozowym, w tym odpadów z biogazowni w tym bieżąca współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym zakresie,
c) doskonalenie prawnych i praktycznych podstaw wprowadzania do obrotu i stosowania w rolnictwie nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu w tym bieżąca współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia dokumentów, stanowisk resortu oraz opiniowania nowych rozwiązań prawnych
d) doskonalenie systemu zaleceń nawozowych na podstawie wskaźników roślinnych i glebowych oraz aktualnej analizy składu środków o działaniu nawozowym, w tym odpadów z biogazowni,
e) aktualizacja internetowej bazy danych dotyczącej wprowadzonych do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Wyniki realizacji zadania znajdą praktyczne zastosowanie przy podejmowaniu działań w zakresie zrównoważonego nawożenia. Utworzenie internetowej aplikacji, której podstawowym elementem będzie rejestr nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz stymulatorów wzrostu wprowadzonych do obrotu, umożliwi producentom rolnym oraz instytucjom zajmującym się doradztwem nawozowym bezpośredni dostęp do bazy danych, obejmującej tę grupę środków produkcji.

Doskonalenie systemu zaleceń nawozowych z uwzględnieniem wskaźników roślinnych i glebowych oraz aktualnej analizy składu środków o działaniu nawozowych, w tym pofermentu z biogazowni przyczyni się do bardziej racjonalnego gospodarowania składnikami pokarmowymi w gospodarstwie rolnym, a tym samym redukcji presji rolnictwa na środowisko przyrodnicze.

Odbiorcami wyników będą przede wszystkim: rolnicy oraz podmioty zajmujące się doradztwem rolniczym, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podmioty wprowadzające do obrotu nawozy i środki wspomagające uprawę roślin.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 11.01.16
Liczba odwiedzin :1491