Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 1.7 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 1.7.Opracowanie i doskonalenie metod oceny oraz prognozowania (modelowania) skutków środowiskowych i produkcyjno ekonomicznych WPR i zmian klimatu".


Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
Opracowanie skutków środowiskowych i produkcyjno-ekonomicznych WPR i zmian klimatu – wybór i adaptacja modeli, przygotowanie baz danych klimatycznych, środowiskowych i produkcyjno-ekonomicznych.
2) Etap II – 2017 r.:
Kalibracja i parametryzacja modeli ekonometrycznych – wykonanie studiów przypadków dla praktyk na rzecz klimatu.
3) Etap III – 2018 r.:
Kalibracja i parametryzacja modeli, ocena efektów klimatycznych WPR w aktualnych warunkach klimatycznych z uwzględnieniem wdrażanych działań w latach 2014–2020.
4) Etap IV – 2019 r.:
Kalibracja i parametryzacja modeli, ocena efektorów klimatycznych instrumentów WPR w Polsce w warunkach scenariuszy klimatycznych z perspektywą średniookresową 2050 r.
5) Etap V – 2020 r.:
Kalibracja i parametryzacja modeli, opracowanie wytycznych dla działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych o charakterze strategicznym.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Efektem badań i prac studialnych będą oceny skutków środowiskowych i produkcyjno-ekonomicznych WPR w różnych skalach przestrzennych w warunkach aktualnego klimatu oraz w warunkach scenariuszy klimatycznych w perspektywie do 2050 r.

Odbiorcami wyników są organy administracji publicznej, jednostki doradztwa rolniczego, organy administracji publicznej odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzenne, ale również producenci rolni.

Opracowana metodyka i wyniki realizacji zadania będą stosowane, jako mierniki działań środowiskowych i pro klimatycznych w Polsce, jak również do planowania działań strategicznych w tym zakresie.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 11.01.16
Liczba odwiedzin :1284