Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 1.4 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 1.4.Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem warunków siedliskowych i systemów gospodarowania”.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
a) wybór gospodarstw rolnych do przeprowadzenia badań oceny bioróżnorodności środowiska glebowego i aktywności mikrobiologicznej oraz gromadzenie i selekcjonowanie zasobów informacji i danych niezbędnych do opracowania wskaźników wykorzystywanych w ocenie bioróżnorodności gleb;
b) aktualizacja metodyki wyznaczenia obszarów HNV (High Nature Value Farmland), tj. obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, z uwzględnieniem polskich warunków i dostępnej literatury;
c) przegląd dostępnych baz danych, ocena możliwości wykorzystania najnowszych informacji podawanych w literaturze.
2) Etap II – 2017 r.:
a) ocena ogólnej populacji mikroorganizmów i ich aktywności w różnych glebach i pod wpływem różnych systemów gospodarowania;
b) podjęcie próby wyznaczenia obszarów przy uwzględnieniu przygotowanej metodyki.
3) Etap III – 2018 r.:
Analiza występowania wybranych rodzajów drobnoustrojów glebowych wiążących azot (Azotobacter, Azospirillum Rhizobium) w różnych glebach i pod wpływem różnych systemów gospodarowania.
4) Etap IV – 2019 r.:
Ocena bioróżnorodności środowiska glebowego i aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem monitorowania reprezentacyjnych prób glebowych uzyskanych w Polsce.
5) Etap V – 2020 r.:
Opracowanie i upowszechnienie wskaźników mikrobiologicznych służących do oceny bioróżnorodności środowiska glebowego i aktywności mikrobiologicznej gleb.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Wynikiem badań i prac studialnych będą oceny bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych i aktywności mikrobiologicznej gleb przeprowadzone na podstawie warunków siedliskowych, systemu gospodarowania i badanego regionu oraz opracowanie zbioru wskaźników aktywności biologicznej gleb przydatnych do powszechnego stosowania w tego rodzaju ocenach.

Odbiorcami wyników będą w szczególności jednostki doradztwa rolniczego oraz producenci rolni.

Wyniki realizacji zadania będą stosowane do diagnoz aktualnego stanu oceny bioróżnorodności gleb w Polsce. Opracowana metodyka będzie stosowana do ocen prowadzonych w aspekcie rozwoju zrównoważonego.

Proponowane kryteria i wskaźniki znajdą zastosowanie w doradztwie rolniczym oraz w analizach regionalnych, dotyczących zróżnicowania uwarunkowań i efektów produkcyjnoekonomicznych produkcji rolniczej, jak również będą przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji rolniczej.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 11.01.16
Liczba odwiedzin :1367