Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 1.3 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 1.3.Monitorowanie różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR”.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
a) wstępna ocena wpływu instrumentów WPR na stan i zmiany parametrów glebowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem istniejących danych w tym zakresie,
b) integracja zgromadzonych danych i weryfikacja występowania gleb bogatych w węgiel pochodzenia organicznego,
c) opracowanie merytorycznych podstaw weryfikacji wniosków gmin i rolników dotycząca zasięgów obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.
2) Etap II – 2017 r.:
a) wstępna ocena wpływu instrumentów WPR na stan i zmiany parametrów glebowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem istniejących danych dotyczących tych kwestii,
b) analiza występowania gleb bogatych w węgiel, w tym przeprowadzenie syntezy wyników oraz przygotowanie map wynikowych,
c) opracowanie sposobów stałego monitorowania wpływu instrumentów WPR na środowisko glebowe i wiejskie.
3) Etap III – 2018 r.:
Szczegółowa ocena wpływu instrumentów WPR na stan i zmiany parametrów glebowych na obszarach wiejskich, w tym przeprowadzenie analizy związków między poszczególnymi instrumentami WPR a zmianami w wybranych parametrach gleb dla różnych typów i wielkości gospodarstw rolnych oraz intensywności produkcji.
4) Etap IV – 2019 r.:
Szczegółowa ocena wpływu instrumentów WPR na stan i zmiany parametrów glebowych na obszarach wiejskich w tym przeprowadzenie analizy związków między poszczególnymi instrumentami a bioróżnorodnością gleb, gatunków ptaków oraz zmianami krajobrazu dla różnych typów i wielkości gospodarstw rolnych oraz intensywności produkcji.
5) Etap V – 2020 r.:
a) końcowa ocena wpływu instrumentów WPR na stan i zmiany parametrów glebowych na obszarach wiejskich,
b) przygotowanie wniosków i rekomendacji dotyczących zmian metodyki monitorowania oddziaływania instrumentów WPR na środowisko wiejskie i przygotowanie zaleceń dotyczących częstotliwości i zakresu badań, gęstości i lokalizacji punktów, w których pobierano próby.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Wyniki prac zrealizowanych w ramach zadania pozwolą na zróżnicowaną ocenę oddziaływania instrumentów WPR na parametry środowiska glebowego. Ocena oddziaływania instrumentów WPR na parametry środowiska glebowego umożliwi monitorowanie zmian parametrów środowiska glebowego zarówno w ujęciu dynamicznym (w latach) przez porównanie do wcześniejszych okresów jak i w ujęciu regionalnym. Oceny odziaływania instrumentów WPR na parametry środowiska glebowego będą też odzwierciedlały zmiany w strukturze agrarnej i intensywności produkcji rolniczej.

Oceny odziaływania instrumentów WPR mogą być przydatne dla organów administracji publicznej, które w zakresie swoich zadań realizują obowiązki związane z zarządzaniem przestrzenią rolniczą. Wyniki realizacji zadania będą też przydatne w planowaniu strategii rozwoju dotyczącej rolnictwa w Polsce.

Krajowa Platforma Glebowa – wystąpienia ustne do pobrania:

1. KPG_2020_Marzec_Marian.pdf

2. KPG_2020_Switoniak_Marcin.pdf

3. KPG_2020_Smreczak_Bozena.pdf

4. KPG_2020_Michalak_Joanna.pdf

5. KPG_2020_Bienia_Bernadetta.pdf

6. KPG_2020_Olejniczak_Izabella.pdf

8. KPG_2020_Pogrzeba_Marta.pdf

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 10.12.20
Liczba odwiedzin :2222