Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 1.2 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 1.2.Ocena gleb użytkowanych rolniczo z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów glebowych oraz wskazanie działań zapobiegających procesom degradacyjnym”.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
Wybór metod i parametrów, w tym fizycznych, chemicznych i biologicznych, dla oceny właściwego funkcjonowania gleb użytkowanych rolniczo.
2) Etap II – 2017 – 2018 r.:
Opracowanie zintegrowanych wskaźników oceny prawidłowego funkcjonowania gleb użytkowanych rolniczo.
3) Etap III – 2019 r.:
Przedstawienie działań naprawczych i metod zapobiegania utracie przez gleby użytkowane rolniczo funkcji siedliskowej i retencyjnej.
4) Etap IV – 2020 r.:
Opracowanie systemu kompensacji utraty funkcji siedliskowej i retencyjnej gleb użytkowanych rolniczo na podstawie opracowanych wskaźników oceny prawidłowego funkcjonowania tych gleb.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Wyniki badań realizowanych w ramach zadania oraz prac studialnych posłużą do opracowania metod oceny w stosunku do siedliskowej i retencyjnej funkcji gleb użytkowanych rolniczo. Wypracowanie wspólnej metodyki oceny gleb użytkowanych rolniczo umożliwi opracowanie działań zmierzających do poprawy ich stanu z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. Wyniki realizacji tego zadania mogą zostać w przyszłości wykorzystane jako uzupełnienie realizacji zadania z ust. 1.3. (monitorowanie parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR).

Odbiorcami wyników będą organy jednostek samorządu terytorialnego, doradztwo rolne oraz specjaliści z zakresu ochrony środowiska. Uzyskane wyniki mogą okazać się przydane również przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego jak również ekspertyz i strategii działania w kierunku poprawy jakości gleb oraz opracowań ekofizjograficznych.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 11.01.16
Liczba odwiedzin :1681